Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Blíží se čas dovolené. Co je o ní dobré vědět?

Tipy a články: Blíží se čas dovolené. Co je o ní dobré vědět?

Období, kdy si chce většina zaměstnanců vybrat dovolenou, už je skoro tu. Jak je to s jejím čerpáním a v jakém případě o jejím termínu rozhoduje zaměstnanec? A může vám šéf zrušit už schválenou dovolenou? Podívejte se, na co máte nárok.

Dovolená je čas na odpočinek po náročném roce. Bráno čistě podle zákona, určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Ten má povinnost (a také zpravidla zájem) určit zaměstnancům celou dovolenou, na kterou jim v daném kalendářním roce vznikl nárok tak, aby si ji během roku stačili vybrat. Čerpání dovolené určuje písemně zaměstnavatel alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době.

Lepší dříve než později

Zaměstnavatel samozřejmě může rozvržení a termíny dovolené se zaměstnanci konzultovat. To se také často děje a lidé v jednotlivých odděleních nebo provozech se na dovolených v ideálním případě dohodnou tak, aby se vykrývali. S tím je nejlepší začít co nejdříve, tedy s dostatečným předstihem.

Žádat o dovolenou na poslední chvíli totiž není zrovna strategické. Absence někoho ze zaměstnanců nutně naruší chod provozu, který je potřeba přeorganizovat, což narychlo nemusí být možné. Protože o termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel, nemusí ho zaměstnanci schválit. 

Může mi šéf zrušit už schválenou dovolenou?

Odpověď zní ano, může. Ale musí k tomu mít pádný důvod. Mělo by se tak dít jen ve velmi ojedinělých situacích, například kvůli náhlým provozním potížím, jejichž řešení závisí na zaměstnanci, kterému byla dovolená zrušena.

V takovém případě (anebo pokud je zaměstnanec z dovolené přímo odvolán), má zaměstnavatel povinnost uhradit náklady, které zaměstnanec vynaložil na dovolenou, popřípadě storno poplatky za zrušení zájezdu nebo také částky na pojištění apod. Tyto náklady však musí zaměstnanec prokázat pomocí  dokladů o zaplacení. Pokud tyto náklady zaměstnavatel odmítá uhradit, může se jich zaměstnanec domáhat i soudně.

Aby mohl zaměstnanec uplatnit nárok na náhradu nákladů, je však nutné, aby byla dovolená na určený termín zaměstnavatelem prokazatelně schválena, tedy pracovník měl od zaměstnavatele písemně potvrzeno určení čerpání dovolené.

Kdy si může určit dovolenou zaměstnanec?

Je také dobré si ohlídat „starou“ dovolenou z loňského roku. Pokud zaměstnavatel neurčí její čerpání do 30. června, zaměstnanec si ji může vybrat podle svého uvážení. Musí to ovšem zaměstnavateli nejpozději 14 dní předem písemně oznámit. V tom případě s tím zaměstnavatel nemůže nic dělat.

Jestliže ale zaměstnanec o dovolenou písemně nepožádá, právo určovat dovolenou zůstává i zaměstnavateli. Platí totiž, že kdo jako první určí po 30. červnu termín dovolené, má právo rozhodovat. 

Před dovolenou vše nachystejte

Chce-li člověk udržet dobré vztahy na pracovišti, vyplatí se před dovolenou vyřídit vše, co vyřídit lze. Zároveň se domluvit s kolegy i s nadřízeným, kdo ho v době jeho nepřítomnosti zastoupí. Může to být i víc spolupracovníků, každý si vezme například na starosti jednu oblast.

Stejně tak bychom měli být připraveni vzít na sebe některé úkoly za kolegy, kteří se na dovolenou chystají. 

Pokud máte v práci s čerpáním dovolených dlouhodobě problémy, třeba proto, že je tam neustále podstav a o každý volný den se s firmou handrkujete, je na místě poohlédnout se po jiném zaměstnání. Nabídek je stále nebývale mnoho a stejně tak příležitostí najít si práci, kde s dovolenými nebudou dělat potíže.

Podívejte se na Prace.cz a najděte si místo podle vašich představ.  

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz