Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Co je to kolektivní smlouva a jaké má výhody i pro nově nastupující zaměstnance?

Tipy a články: Co je to kolektivní smlouva a jaké má výhody i pro nově nastupující zaměstnance?

Přišli jste do nové práce, kde se řídí kolektivní pracovní smlouvou? Pak dostanete lepší pracovní podmínky, než kdyby kolektivní smlouva neexistovala. Zástupci zaměstnanců si v ní mohli se zaměstnavateli vyjednat například zkrácení pracovní doby na určitý počet hodin nebo mzdové normy, které zaměstnavatelé musejí respektovat.

Kolektivní smlouva je dohoda mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, zpravidla odborů, které mohou prostřednictvím kolektivní smlouvy vyjednat lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, než jsou ty dané zákonem. Například:

 1. Vyšší platové a mzdové kategorie třeba pro zaměstnance s vyšší kvalifikací, většími pracovními zkušenostmi nebo s vyšším pracovním nasazením.
 2. Zkrácení pracovní doby na určitý počet hodin nebo na určitý počet dnů v týdnu.
 3. Delší dovolenou, než jaká je stanovena v zákoně.
 4. Příspěvky na stravování zaměstnanců.
 5. Důchodové a sociální pojištění poskytované nad rámec minimálního pojištění stanoveného zákonem.
 6. Vzdělávání a odborný rozvoj mohou být také zahrnuty v kolektivní smlouvě jako přislíbená investice zaměstnavatele do odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Co platí o kolektivní smlouvě

 • Kolektivní smlouva nemůže být v rozporu s právními předpisy, které stanovují minimální pracovní podmínky a normy.
 • Podmínkami, které jsou uvedeny v platné kolektivní smlouvě, se řídí každý nový zaměstnanec. To znamená, že i když zaměstnanec není členem odborů, musí se i v jeho případě dodržovat ustanovení kolektivní smlouvy. Ty jsou totiž uzavírané na úrovni zaměstnavatelů a odborových organizací, a tudíž jsou platné pro všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru s daným zaměstnavatelem.
 • V případě, že zaměstnavatel porušuje kolektivní smlouvu, má zaměstnanec právo obrátit se na odbory, které se mohou řešení sporu se zaměstnavatelem ujmout.
 • Pro zaměstnavatele je kolektivní smlouva výhodná, protože díky ní dokáže předem odhadnout náklady, které je nutné vynaložit na mzdy nebo vzdělávání zaměstnanců.

 Kolektivními smlouvami se mohou řídit i celá odvětví

Takzvaná odvětvová kolektivní smlouva je platná pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance v určitém odvětví průmyslu nebo služeb. Zpravidla se uzavírá mezi odborovými organizacemi a zástupci zaměstnavatelských svazů, a to na dobu jednoho až tří let. Poté se obnovuje.

V České republice existují odvětvové kolektivní smlouvy například pro oblast stavebnictví, dopravy, textilního, oděvního a kožedělného průmyslu nebo sklářského a keramického průmyslu. Jejich cílem je zajistit minimální pracovní podmínky pro zaměstnance v určitých odvětvích a chránit je před nekalým jednáním ze strany zaměstnavatelů.

POZOR: Odvětvová kolektivní smlouva stanoví pouze minimální pracovní podmínky. Zaměstnanci a odbory v konkrétním podniku se mohou dohodnout na lepších podmínkách, než které jsou stanoveny v odvětvové smlouvě. Pokud má zaměstnavatel v rámci svého podniku uzavřenou vlastní kolektivní smlouvu, která je v souladu s odvětvovou smlouvou, platí v tomto případě většinou vlastní smlouva.

Výhody odvětvové kolektivní smlouvy

 • Zaměstnanci mají jistotu minimálních pracovních podmínek, které jim musí být poskytovány. Zároveň mají možnost své pracovní podmínky ovlivnit během jednání o této smlouvě.  
 • Zaměstnavatelé zase mají jasná pravidla, která jsou povinni všichni v oboru dodržovat. Nemusejí se tedy bát neférové konkurence jiných zaměstnavatelů, kteří by mohli nabízet horší pracovní podmínky, a tak snížit své náklady na zaměstnance.

O to, jestli podnik má, nebo nemá vlastní kolektivní smlouvu, se můžete zajímat už jako uchazeči. Podívejte se na Prace.cz a vyberte si z nabídek ty, které vám budou nejvíc sedět.   

 

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz