Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Co nám překáží v komunikaci?

Tipy a články: Co nám překáží v komunikaci?

Máte někdy pocit, že nedokážete efektivně komunikovat s druhými lidmi, zejména v pracovních záležitostech? Možná si říkáte, že nejste dostatečně společenští. Ve skutečnosti vám však může pomoci, uvědomíte-li si základní překážky v komunikaci. Teprve, až je budete znát, s nimi můžete začít něco dělat.

– Filtrování. Filtrováním se rozumí úmyslná kontrola toku informací, aby je příjemce dokázal lépe přijmout. V organizaci to může být případ, kdy vyšší pozice v hierarchii nechtějí, aby se určité informace dostaly k nižším pozicím. V osobních vztazích pak například to, když vám rodinní příslušníci tají špatné zprávy.

– Selektivní vnímání. Selektivním vnímáním se rozumí interpretace informací na základě osobních zájmů. Každý tak může popisovat tutéž věc jinak.

– Zahlcení informacemi. Nedokážeme zpracovávat všechny informace, které se k nám dostanou. Postupně tak začneme určité věci přehlížet.

– Emoce. Pocity hrají velmi důležitou roli v tom, jak interpretujeme informace. Pokud je nedokážeme interpretovat racionálně, nejednáme objektivně ani logicky.

– Jazyk. Stejná slova mohou mít pro různé lidi různé významy. Platí to v různých kulturních prostředích, i když dotyční mluví stejným jazykem. Taktéž to platí mezi muži a ženami.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz