Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Hodil by se vám zkrácený úvazek? Poradíme, kdo na něj má nárok

Tipy a články: Hodil by se vám zkrácený úvazek? Poradíme, kdo na něj má nárok

Zkrácený úvazek oceňují zejména rodiče, ale hodí se všem, kteří pečují o někoho blízkého, nejen o děti. Také studentům nebo lidem v důchodovém věku vyhovuje pracovat méně hodin. Někteří zaměstnanci mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona. Kteří to jsou a co o něm dále platí?

Komu musí zaměstnavatel vyhovět?

O zkrácený úvazek si může požádat každý, nicméně některé skupiny zaměstnanců na něj mají nárok ze zákona. Jsou to:

  • osoby pečující o dítě do 15 let
  • těhotné ženy
  • lidé pečující o osobu závislou na cizí pomoci  

TIP: Jestliže nepatříte do žádné z výše uvedených skupin, můžete si i o zkrácený úvazek požádat i tak. Zaměstnavatel sice nemá ze zákona povinnost vám vyhovět, ale může vám vyjít vstříc i bez toho.

Kdy vyhovět nemusí?

Pokud si někdo z výše vyjmenovaných skupin požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět jeho žádosti, ovšem nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Které to jsou, zákon nespecifikuje. Může to být ale například nezastupitelnost žadatele s velmi úzkou specializací. 

V žádosti by mělo být uvedeno, jak by pracovní vytížení zaměstnance při zkráceném úvazku vypadalo – jestli by pracoval každý den jen méně hodin nebo pouze určité dny v týdnu atd.

Návrh v této podobě nemusí zaměstnavatel přijmout a může zaměstnance vyzvat, aby své požadavky pozměnil tak, aby vyhovovaly oběma stranám. Výsledek dohody bude základem pracovní smlouvy

Smlouva a její náležitosti

Nejméně komplikací přináší klasická pracovní smlouva, v níž je uvedena upravená pracovní doba a platové podmínky. Zaměstnavatel i nadále platí všechny daně a zaměstnanec se nemusí o nic moc starat.

Pozor: Může se stát, že zaměstnanec při kratším úvazku nedosáhne hrubou mzdou na minimální mzdu, která v roce 2023 činí 17 300 korun. I v tomto případě se ale zdravotní pojištění vypočítává ze základu, který odpovídá minimální mzdě, takže zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek, který na minimální mzdu nedosáhne, bude muset zbytek pojistného doplatit ze svého. Netýká se to však státních pojištěnců, mezi něž patří studenti, osoby na rodičovské nebo důchodci. 

Další, o něco komplikovanější variantou je dohoda o provedení práce, která ale při nízkém výdělku vyžaduje po zaměstnanci hrazení záloh na zdravotní pojištění.

Co dále platí u zkrácených úvazků

  • Mzda bude odpovídat kratší pracovní době a úměrně se sníží.
  • Je těžké dosáhnout na příplatky za přesčasy – aby na ně měl zaměstnanec nárok, musela by jeho práce přesáhnout tzv. stanovenou týdenní pracovní dobu, která obvykle činí 40 hodin. Dokud ji se svými přesčasovými hodinami nepřekročí, dostává za práci navíc obvyklou mzdu bez příplatku.
  • Na druhou stranu práci přesčas nemůže zaměstnavatel u zkrácených úvazků zaměstnancům přikázat (tedy nad rámec jejich kratší týdenní pracovní doby). S hodinami navíc musejí souhlasit.
  • Kratší dovolená – jestliže zaměstnanec pracuje jen několik dní v týdnu, jeho nárok na dovolenou se krátí. Jestliže ale pracuje každý den, náleží i jemu minimálně dvacetidenní dovolená.   

Chtěli byste pracovat na zkrácený úvazek? Zaškrtněte si tento požadavek při filtrování nabídek na Prace.cz.

 

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz