Prace.cz  > Poradna > Tipy a články > Jak vysoká bude nemocenská v roce 2012

Tipy a články: Jak vysoká bude nemocenská v roce 2012

Nemocenská náleží zaměstnanci až od 22. dne pracovní neschopnosti. OSVČ mají na nemocenské dávky nárok pouze tehdy, když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Náhradu mzdy za prvních 21 dní vyplácejí zaměstnavatelé, avšak až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.

Výpočet nemocenské v roce 2012

Základ, z něhož se vypočítává nemocenské (denní vyměřovací základ), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 přecházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den.

Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenské se redukuje, redukční hranice od 1. ledna 2012 jsou: 838 Kč, 1 257 Kč a 2 514 Kč. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu.

Ukázkový příklad

Pan Černý měl v uplynulých 12 měsících vždy mzdu ve výši 23 500 tisíc Kč. Jak vysokou dostane nemocenskou za 32 dní pracovní neschopnosti?

výpočet

částka

Denní vyměřovací základ (23 500 Kč ∙ 12 měsíců) : 365 dní

772,60 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ (772,60 Kč ∙ 90 %)

695,34 Kč

Denní nemocenská (696 Kč ∙ 60 %)

418 Kč

Nemocenská za 11 dní (418 Kč ∙ 11 dní)

4 598 Kč

Pan Černý dostane nemocenskou za celkem 11 dní (32 dní - 21 dní) ve výši 4 598 Kč. Za prvních 21 dní nemoci dostane pan Černý náhradu mzdy od svého zaměstnavatele.

Výše nemocenské u jednotlivých příjmů

V přiložené tabulce je uvedena denní nemocenská od 22 dne nemoci. U vyšších příjmů se projevuje redukce vyměřovacího základu v třetí redukční hranici a výše nemocenské se s rostoucím příjmem zvyšuje málo.

měsíční příjem

denní nemocenská

15 000 Kč

267 Kč

17 000 Kč

303 Kč

19 000 Kč

338 Kč

21 000 Kč

374 Kč

25 000 Kč

444 Kč

30 000 Kč

507 Kč

35 000 Kč

566 Kč

40 000 Kč

615 Kč

50 000 Kč

674 Kč

60 000 Kč

733 Kč

Jak dlouho lze pobírat?

Pobírání nemocenské začíná 22. kalendářní den a končí dnem, kdy končí dočasná pracovní neschopnost. Nejdéle lze však pobírat tuto dávku 380 kalendářních dní. Výše se liší podle délky trvání pracovní neschopnosti a poskytuje se za kalendářní dny. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, nemocenskou OSSZ.

U svého zaměstnatele si však musí zaměstnanec požádat o nemocenskou. V žádosti je mimo jiné uveden i účet, kam má být zaslána. OSSZ zasílá nemocenskou do jednoho měsíce ode dne, v němž žádost obržela.

Neschopenka

Pracovní neschopnost se prokazuje předepsaným tiskopisem „neschopenkou“, kde lékař potvrzuje pracovní neschopnost. „Neschopenka“ je velmi důležitým dokladem a je potřeba ji odevzdat svému zaměstnavateli. Na základě neschopenky je zaměstnanec omluven ze zaměstnání a na základě neschopenky je proplacena nemocenská. Na neschopence je uveden i termín návštěvy u lékaře.

Kdo kontroluje nemocného?

Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného občana provádí zaměstnanci OSSZ. Kontrolu může provádět ze svého podnětu sama OSSZ nebo na základě oznámení zaměstnavatele. V prvních 21 dnech nemoci musí občan umožnit kontrolu svému zaměstnavateli.

Kdo nemocenskou nedostane?

Nárok na nemocenskou nemá zaměstnanec, který si přivodil dočasnou pracovní neschopnost úmyslně. Zaměstnanec, který si způsobil pracovní neschopnost ve rvačce, při spáchání úmyslného trestného činu nebo v důsledku opilosti má nárok na nemocenskou pouze ve výši jedné poloviny.

Zdroj: E15

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz