Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Jaká pravidla platí pro čerpání dovolených v roce 2021

Tipy a články: Jaká pravidla platí pro čerpání dovolených v roce 2021

Po náročném roku s pandemií se blíží období zasloužených letních dovolených. Ohledně čerpání dovolených došlo v zákoníku práce k některým změnám. Přestože nejsou radikální, měli byste o nich vědět. I letos mají podle zákoníku práce zaměstnanci nárok nejméně na 4 týdny dovolené za rok. Co se změnilo, je způsob výpočtu nároku na dovolené, který je u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby spravedlivější.

Rozdíly v čerpání dovolené v roce 2021 

Do roku 2020 jsme si roku dovolenou vybírali po dnech, od 1. 1. 2021 je čerpání v hodinách.  Zákoník práce už neupravuje dovolenou za odpracované dny, ale pouze dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část. Jestliže máte pravidelnou pracovní dobu a do práce chodíte každý den, změnu nepocítíte. 

Spravedlivější čerpání dovolené 

Nový způsob čerpání dovolené pro vás bude výhodnější, když pracujete na směny nebo máte krátký a dlouhý týden. Jestliže se u vás v průběhu roku zkrátí nebo prodlouží týdenní pracovní doba, bude přepočet nároku na dovolenou mnohem jednoduší než dříve.

Dovolená při nástupu do zaměstnání 

Nastoupili jste do nového zaměstnání v průběhu roku? O svou dovolenou nepřijdete, jen bude krácena o poměrnou část.  Navíc musíte splnit dvě podmínky:  

  • Pracovní poměr trvá nejméně 4 týdny,
  • máte odpracováno alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby.

Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu vám bude náležet 1/52 pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

Příklad zjednodušeného výpočtu:

Třicetiletá Klára pracovala od 1. února 2021 do 30. května 2021 pro zaměstnavatele, u kterého byla roční výměra dovolené 160 hodin. Chodila do práce ve všední dny od 7.00 do 15.30. Týdně odpracovala 40 hodin. Ke konci zaměstnání měla odpracováno 688 hodin, což je 17 týdnů a 1 den.

Jak Klára zjistí, na kolik hodin dovolené bude mít nárok?

  • Vypočítá si počet hodin dovolené na jeden týden 

(roční výměra dovolené v hodinách děleno počtem týdnů za rok – 160 : 52 = 3,08).

  • Odpracovaný počet týdnů vynásobí poměrnou částí dovolené na týden

 (17x 3,08 = 52,36).

Po zaokrouhlení má Klára k 30. květnu 2021 nárok na poměrnou část dovolené v délce 52 hodin.

Dovolená ve zkušební době jen zřídka 

Zákoník práce čerpání dovolené ve zkušební době nezakazuje. Přestože na ni máte po odpracování zákonem stanovené doby nárok, nebývá zvykem o dovolenou ve „zkušebce“ žádat. V případě, že si ji vyberete, prodlouží se vám o dobu nepřítomnosti v práci také zkušební doba.  

O čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel 

Mějte na paměti, že dovolenou si nemůžete vzít, kdykoliv se vám zlíbí. Je potřeba, aby vám ji schválil váš nadřízený. Většinou to není problém. Kolegové se domluví mezi sebou, aby byl zajištěn chod firmy, a šéf jim dovolenou schválí. Někde jsou však provozní podmínky složitější a čerpání dovolené nařídí lidem zaměstnavatel, který ze zákona musí splnit dvě podmínky:

  • Nejméně 14 dní předem vás musí písemně informovat o termínu dovolené.
  • Musí vám umožnit čerpání 2 týdnů dovolené v kuse.
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz