Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Lze převádět starou dovolenou? Ano, ale jen v omezené míře

Tipy a články: Lze převádět starou dovolenou? Ano, ale jen v omezené míře

Máte ještě hodně dovolené a potřebovali byste část z ní převést do dalšího roku? Je to možné. Musíte o to ale písemně požádat a záleží na zaměstnavateli, jestli s tím bude souhlasit. Je totiž na něm, kdy vás pošle na dovolenou. Kromě jedné výjimky.

Určování dovolené náleží zaměstnavateli. Ten má právo a také povinnost určit zaměstnanci celou dovolenou, na kterou mu v daném kalendářním roce vznikl nárok, tak, aby si ji během roku stačil vybrat. Zaměstnavatel může rozvržení a termíny dovolené se zaměstnancem konzultovat, přihlédnout k jeho preferencím, nicméně i tak závisí určování dovolené na jeho rozhodnutí.

Překážky v práci

Čerpání dovolené mohou bránit překážky v práci na straně zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená atd.), případně naléhavé provozní důvody. V tom případě dovolená nepropadá, ale zaměstnavatel je povinen určit její čerpání po skončení těchto překážek v práci.

Proplacení dovolené?

Proplacení dovolené je přípustné, ale pouze po skončení pracovního poměru, nikoliv za jeho trvání. Jestliže pracovní poměr nebyl ukončen, nesmí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

Převod dovolené do dalšího roku

Minimálně by měl zaměstnavatel zaměstnanci určit 4 týdny dovolené (pracovníci ve školství 6 týdnů). Zbývající část nad tyto čtyři týdny (pokud je dovolená ve vašem podniku například 5 týdnů, tak týden) lze ale podle zákona převést do dalšího roku. O převod však musíte písemně požádat svého zaměstnavatele. Ten vám může, ale nemusí vyhovět.

Příklad 1:

Mám týdně stanovenou 40hodinovou pracovní dobu s 200 hodinami dovolené. V prosinci mi zbývá k dobrání 24 hodin dovolené. Můžu zaměstnavatele požádat, aby mi část, například 8 hodin dovolené, převedl do dalšího roku?

Ano, tohle je možné. Pokud vám to zaměstnavatel schválí, zbývajících 16 hodin si musíte vybrat ještě v tomto roce. Na základě vaší písemné žádosti vám zaměstnavatel může do roku 2022 převést maximálně 40 hodin dovolené.

Příklad 2:

Pracuji na poloviční úvazek, což je 20 hodin týdně, letos jsem měla nárok na 100 hodin dovolené. Z loňska jsem si převedla 5 dnů dovolené, které jsem si na začátku letošního roku vybrala. Můžu zaměstnavatele požádat o převedení části nevyčerpané dovolené z roku 2022 do roku 2023?

Ano, můžete. Starou dovolenou v délce 5 dní jste si vybrala přednostně před čerpáním nové dovolené (převedeno na hodiny se jedná o 20 hodin dovolené – 5 dní krát počet hodin na směně). Z letošní dovolené 100 hodin si nyní můžete převést část za výše zmíněných podmínek do příštího roku.

Jak je to se „starou“ dovolenou?

Čerpání převedené dovolené je zaměstnavatel povinen určit tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Pokud do 30. června neurčí její čerpání, je na zaměstnanci, kdy si loňskou dovolenou vybere. V tomto případě se totiž jedná o výjimku z pravidla, že termín dovolené určuje zaměstnavatel. Nezapomeňte však termín nástupu dovolené zaměstnavateli písemně oznámit nejpozději 14 dní předem. Pokud vaše dovolená nebude zaměstnavateli vyhovovat, má smůlu.

Pozor: Pokud však nepožádáte o vyčerpání dovolené zaměstnavatele ani vy, právo na určení termínu vaší dovolené zůstává zaměstnavateli. Platí totiž, že kdo jako první určí termín dovolené, má právo rozhodovat. Takže, když vás zaměstnavatel po 30. červnu předběhne a určí, že budete loňskou dovolenou čerpat třeba v srpnu, nic s tím nenaděláte.

Desetitisíce nabídek práce každý den. Vybírejte na Prace.cz.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz