Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Mám lepší nabídku, ale brzdí mě výpovědní lhůta. Co můžu dělat?

Tipy a články: Mám lepší nabídku, ale brzdí mě výpovědní lhůta. Co můžu dělat?

Dostala jsem pracovní nabídku, která se neodmítá. Velmi o to místo stojím, ale má to jeden háček: nástup už za dva týdny. V nynější práci mám uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Požádala jsem šéfa, aby mě pustil na dohodu, ale ten o tom nechce ani slyšet. Je nějaký paragraf, který mi umožňuje dát okamžitou výpověď bez nutnosti dodržet výpovědní lhůtu? Slyšela jsem, že bych mohla uvést vážné rodinné důvody, ale v zákoníku práce jsem nic takového nenašla.

Na dotaz odpovídají Jakub Tomšej a Tomáš Hrdina, právníciz advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna.

Dvouměsíční lhůtu je třeba dodržet

Zákoník práce bohužel obsahuje uzavřený výčet způsobů, jak ukončit pracovní poměr. Těmi nejpoužívanějšími jsou samozřejmě výpověď, dohoda a okamžité zrušení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že v popisovaném případě zaměstnavatel na výpovědní době trvá, pracovní poměr nemůže být skončen dohodou, kterou by bylo možno sjednat s okamžitými účinky. U výpovědi naopak vždy platí, že musí být dodržena dvouměsíční výpovědní lhůta.

↑ Výpovědí lhůtu musíte dodržet. Další možnost je domluvit se na ukončení dohodou.

Okamžitá výpověď není samozřejmost

Jedinou možností pro skončení pracovního poměru ze dne na den je tedy okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Pokud nejste ve zkušební době, zákoník práce vám přiznává možnost skončit pracovní poměr na hodinu pouze za předpokladu, že:

  • vám zaměstnavatel dluží mzdu nebo její část nejméně po dobu 15 dnů po uplynutí měsíční lhůty splatnosti mzdy (v případě dlužné mzdy za měsíc září je možno okamžitě zrušit pracovní poměr nejdříve 15. listopadu)
  • pokud zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže danou práci dále konat bez vážného ohrožení svého zdraví a zároveň mu zaměstnavatel do 15 dnů od předložení lékařského posudku nezajistil vhodnější práci

Budete muset vydržet

Z vašeho dotazu nevyplývá, že by jedna z výše uvedených podmínek byla splněna, a tak se obáváme, že pro vás ani okamžité zrušení pracovního poměru nepřichází v úvahu. Z toho vyplývá, že bohužel nemáte jinou možnost, než v zaměstnání setrvat až do konce výpovědní doby.

Prostě nepřijít? To je velké riziko

Nabízí se ještě poslední varianta, a sice, že přestanete do práce docházet, aniž by pracovní poměr právoplatně skončil. Tento postup bohužel doporučit nelze, neboť je riskantní. Zaměstnavatel takové jednání může vyhodnotit jako hrubé porušení pracovních povinností a zaměstnance z toho důvodu na hodinu propustit. Má ale také právo trvat na dalším pokračování pracovního poměru a v krajním případě může po zaměstnanci požadovat i náhradu škody, která mu vznikla v důsledku zaměstnancovy absence (například náhradu ušlého zisku).

Nástup sjednávejte, aby navazoval

V praxi tak bohužel nelze než doporučit, aby byl nástup do nového zaměstnání sjednán až poté, co uplyne výpovědní lhůta v předchozím zaměstnání. Výše uvedené platí dvojnásob, pokud jste si vědomi toho, že zaměstnavatel nebude ochoten váš pracovní poměr ukončit dříve, než je domluveno v pracovní smlouvě nebo dříve než mu ukládá zákon.

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz