Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Minimální mzda vzrostla v roce 2021 o 600 korun. Kde všude se zvýšení promítne?

Tipy a články: Minimální mzda vzrostla v roce 2021 o 600 korun. Kde všude se zvýšení promítne?

Minimální mzda je odměna za práci, která nesmí být nižší, než stanoví stát. Ten tak chrání zaměstnance před nepřiměřeně nízkými příjmy. Minimální mzda se každoročně mění. Podle její výše se řídí nejnižší odměny za odvedenou práci v různých oborech. Zároveň má vliv třeba i na daňové slevy.

V loňském roce byla měsíční minimální mzda 14 600 Kč, od 1. ledna 2021 vzrostla o 600 Kč, tedy na 15 200 Kč za měsíc. Minimální měsíční mzda se vztahuje na zaměstnance v pracovním poměru, kteří si letos vydělají nejméně 15 200 Kč za měsíc (pracovní doba 40 hodin týdně).

Výše minimální mzdy má ale vliv i na “dohodáře”. Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, je stanovena minimální hodinová mzda. Ta se letos zvedla z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Co se do minimální mzdy nezapočítává?

Zaměstnavatel vám nemůže do minimální mzdy započítat odměnu za pracovní pohotovost ani příplatky za:

 • noční práci,
 • práci přesčas,
 • za práci během státních svátků,
 • za práci v sobotu a neděli,
 • za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Pokud budete mít během měsíce nárok na příplatek za přesčasy nebo práci během svátků, je jasné, že vaše měsíční mzda bude vyšší než minimální částka. Ale pozor! Jiné složky mzdy, například osobní příplatek, prémie, odměny, 13. a 14. mzda se do minimální mzdy zahrnují.

Zvýšení minimální mzdy se promítlo do zvýšení zaručené mzdy

Výše mzdy se odvíjí od práce, kterou děláte. Nesmíte dostat menší odměnu za práci, než je zaručená mzda. Zaručená mzda stanovuje nejnižší cenu práce pro jednotlivé druhy profesí. Ty jsou rozděleny do osmi skupin, pro které je odstupňovaná i výše zaručené mzdy. Do skupin jsou profese zařazeny s ohledem na složitost, míru odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.  Zaručená mzda se zvedá spolu s minimální mzdou. U některých profesí  v roce 2021 vzrostla až o 1 200 Kč.

O kolik si letos polepšíte? Rozpětí zaručených mezd je 15 200 Kč – 30 400 Kč

1. skupina: 15 200 Kč

+ 600 Kč oproti roku 2020

Zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě. Spadají tam nekvalifikovaní zaměstnanci, například uklízečky, šičky, vrátní, pomocnice v kuchyni. Pro tuto skupinu je minimální a zaručená mzda ve stejné výši.

2. skupina: 16 800 Kč

+ 700 Kč

Zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě. Týká se například popelářů, kopáčů, sanitářů, domovníků nebo školníků.

3. skupina: 18 500 Kč

+ 700 Kč

Zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě. Do této nejběžnější skupiny patří například číšníci, kadeřníci, pekaři.

4. skupina: 20 500 Kč

+ 900 Kč

Zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě. Spadá do ní odborná specializovaná práce, kterou dělají například instalatéři, zedníci nebo i průvodci s tlumočením.

5. skupina: 22 600 Kč

+ 900 Kč

Zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě. Týká se systémových profesí, do nichž náleží například řidiči autobusu, mzdové účetní, všeobecné zdravotní sestry či odborní referenti.

6. skupina: 24 900 Kč

+ 900 Kč

Zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě. Patří sem třeba psychologové, speciální pedagogové, případně i režiséři.

7. skupina: 27 500 Kč

+ 1000 Kč

Zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě. Do ní jsou zařazeni především lékaři a lékárníci, ale také programátoři nebo architekti.

8. skupina: 30 400 Kč

+ 1 200 Kč

Zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě. Do nejvyššího, osmého stupně patří vědečtí pracovníci, makléři nebo třeba finanční a obchodní ředitelé.

Co se do zaručené mzdy nezapočítává?

Zaměstnavatel vám nemůže do zaručené mzdy, stejně jako do minimální, započítat příplatky za:

 • noční práci,
 • práci přesčas,
 • za práci během státních svátků,
 • za práci v sobotu a neděli,
 • za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Co dále ovlivnilo zvýšení minimální mzdy?

1. Školkovné

Sleva na dani za dítě v mateřské školce se zvýší na 15 200 Kč za rok.

2. Daňový bonus na dítě

Zvýší se i hranice příjmu, od které budete mít nárok na výplatu daňového bonusu na dítě. V roce 2020 to bylo 87 600 Kč za rok. Letos je minimální příjem pro uplatnění slevy na dítě 91 200 Kč za rok.

3. Vyšší zdravotní pojištění pro zaměstnance se zkráceným úvazkem

Zdravotní pojištění musí odvést ve výši, jako by dostávali minimální měsíční mzdu 15 200 Kč.  V roce 2021 se jim proto zvýší povinná platba oproti loňskému roku o 81 Kč na 2 052 Kč.

4. Změny u nezaměstnaných

 • Změní se výše přivýdělku u osob registrovaných na úřadu práce – nesmí si vydělat při výkonu nekolidujícího zaměstnání více než 7 600 Kč hrubého, což je polovina minimální mzdy.
 • Nezaměstnaným, kteří nejsou v evidenci úřadu práce, se zvýší zdravotní pojistné o 81 Kč na 2 052 Kč, což je 13,5 % minimální mzdy.
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz