Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Nasloucháním k lepší kariéře

Tipy a články: Nasloucháním k lepší kariéře

Máte dobré vzdělání a odborné znalosti, pracujete pilně a spolehlivě a jste připraveni podstoupit vše potřebné, abyste dosáhli kariérního úspěchu. To je dobrý začátek kariérní cesty. K jejímu dalšímu rozvoji však budete potřebovat také interpersonální dovednosti, aby se s vámi ostatním dobře pracovalo a mohli jste se stát důležitými členy týmu. Své interpersonální dovednosti můžete výrazně zlepšit, když se naučíte naslouchat. Naslouchání pomáhá vytvářet bližší vztahy a usnadňuje spolupráci. Je to také jeden ze základních předpokladů úspěšného vůdcovství.
Jak naslouchat?
Začít můžete tím, že se při komunikaci s ostatními přestanete soustředit na své myšlenky a věnujete plnou pozornost mluvčím. Vnímejte jeho slova i výraz obličeje a další neverbální projevy. Pokládejte smysluplné a relevantní otázky. Parafrázujte, co říkají. Pokyvujte hlavou a udržujte oční kontakt. Snažte se udržovat stejný postoj jako mluvčí (princip zrcadla). Dávejte si však pozor, abyste to s pozorností okatě nepřeháněli a nepůsobili nepřirozeně.
Jak nenaslouchat?
Vyvarujte se toho, abyste si místo naslouchání v duchu připravovali svou vlastní řeč. Nehledejte chyby a neměňte téma hovoru. Neukvapujte se s vyvozenými závěry. Nedokončujte věty za druhé. Při komunikaci s jedním člověkem se zároveň nevěnujte e-mailu či jakékoli jiné rušivé činnosti.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz