Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Ovládáte řeč svého těla?

Tipy a články: Ovládáte řeč svého těla?

Nejde o to, co říkáme, ale jak to říkáme. To platí nejen v mluvené, ale i v neverbální komunikaci. A právě neverbální složka má stěžejní vliv na to, jak se svými sděleními uspějeme. Sharon Saylerová, autorka knihy What Your Body Says (and How to Master the Message): Inspire, Influence, Build Trust, and Create Lasting Business Relationships, proto popisuje jednoduché rady, jak pomocí řeči těla komunikovat jasně, inspirativně a s patřičným vlivem.

Nevyplňujte pauzy výrazy, jako je „aha“ či „ehm“. Pauzy mají sloužit k nadechnutí, nikoli matení posluchačů.

Nestůjte s rukama v pozici fíkového listu. Zakrýváním intimních partií dáváte najevo zranitelnost a strach.

S gesty pracujte systematicky. Používejte je ke zdůraznění toho, co říkáte slovy.

Nedávejte ruce do kapes. Působilo by to z vaší strany jako nervozita nebo znudění.

Neskrývejte ruce za zády. Druzí by to mohli chápat jako nejistotu nebo naopak povýšenost.

Nekřižte ruce. Skřížené ruce před tělem signalizují rozmrzení a neochotu k diskusi.

Udržujte oční kontakt. Délku očního kontaktu přizpůsobujte druhé straně.

Neošívejte se. Cítíte-li nervozitu, snažte se uklidnit. Pomůže hluboké dýchání.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz