Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Pečlivost, spolehlivost či schopnost učit se. Jak je prokázat?

Tipy a články: Pečlivost, spolehlivost či schopnost učit se. Jak je prokázat?

Chcete dobře, nebo dokonce výborně placenou práci? Pak se musíte umět prodat, zejména ukázat své silné stránky. Mezi ně patří kromě odborných znalostí také dovednosti, jako je pečlivost, spolehlivost nebo schopnost učit se. Ty jsou ceněné v mnoha oborech a mohou vám pomoci získat vysněnou práci. Jak dokázat, že je máte?

Nestačí je někde vyjmenovat. Své tvrzení byste měli podložit konkrétními příklady z praxe. Ostatně zaměstnavatel se po nich bude doptáváním na vaši pracovní minulost nejspíš pídit. Proto se vyplatí být na takové zjišťování připraven/a.

Pečlivost

Pečlivost je dovednost, díky které děláte svou práci s péčí a jste pozorní k detailům. Pečlivý člověk je schopen dodržovat do puntíku pokyny, kontrolovat kvalitu své práce a vyvarovat se chyb.

Pečlivost je důležitá všude tam, kde je potřeba pracovat přesně a zodpovědně. Zejména v oborech, kde se manipuluje s nebezpečnými materiály, ať už tekutého nebo plynného charakteru. Těžko například zaměstnají na správě ropovodů někoho, kdo poučky o bezpečnosti práce nebere moc vážně. Jde totiž o krk. Pokud chcete dokázat svou pečlivost, můžete postupovat podle níže uvedeného návodu:

  • Kdy jste museli ve své práci dodržovat nějaký manuál nebo normu? Přesně popište, jak jste postupovali.
  • Zmiňte, jak pečlivě jste dodržovali pokyny vztahující se k bezpečnosti práce – například používání ochranných pomůcek, vzájemné jištění, vykrývání s parťákem apod.
  • Vyjmenujte nějaké nástroje nebo metody, které používáte ke kontrole vaší práce, jako jsou checklisty, kontrolní body, zpětná vazba, křížová kontrola.

Spolehlivost

Spolehlivý člověk je schopen plnit své úkoly v termínu, dodržovat pracovní postupy a pravidla, ale i zacházet s důvěrnými informacemi. Spolehlivost je důležitá všude tam, kde je potřeba pracovat efektivně a bezpečně. Patří sem například doprava, kurýrní služby, logistika, ostraha či nakládání s financemi. Například u řidiče převážejícího léky, které musejí být během přepravy v určité teplotě, je spolehlivost klíčovou dovedností. Lze ji prokázat následujícími příklady:

  • Nastiňte situaci, kdy jste museli splnit nějaký důležitý úkol ve stanoveném termínu, a popište, jak jste to udělali. Může jít například o doručení zásilky za ztížených podmínek, přejímku většího množství zboží do skladu apod.
  • Máte-li, ukažte nějaké ocenění nebo doporučení, které jste dostali za svou spolehlivost od svých nadřízených nebo kolegů.
  • Vyjmenujte zásady nebo hodnoty, které dodržujete ve své práci a které prokazují vaši spolehlivost. Může jít například o zásadu, že si úkoly pečlivě plánujete a upozorníte nadřízeného, pokud hrozí, že další případné zakázky už byste nestíhali zajistit.

Schopnost učit se

Neustále se zdokonalovat a přizpůsobovat se změnám musí dnes ve své práci skoro každý. Schopnost učit se znamená osvojovat si nové znalosti a dovednosti, aplikovat je v praxi, ale i se učit z vlastních zkušeností. Tato dovednost bude nezbytná hlavně tam, kde je potřeba držet krok s novými technologiemi, trendy nebo požadavky. Například v oblastech, jako je výroba, vývoj, ale i prodej a obchod. Prodavač musí znát své zboží, které se neustále zdokonaluje, aby je mohl představit zákazníkům.

  • Kdy jste se museli naučit ve své práci něco nového? Co to bylo? Jak moc obtížné to pro vás bylo a jak jste to zvládli?
  • Vaši schopnost učit se dokáže i certifikát nebo potvrzení o absolvování, které jste získali za dokončení nějakého kurzu nebo školení souvisejícího s vaší prací.
  • Vyjmenujte zdroje, ze kterých čerpáte informace o svém oboru, například konkrétní webové stránky, blogy, videa či odborné časopisy.

Lepší sebeprezentace vám pomůže sehnat lepší zaměstnání. Podívejte se na Prace.cz a vybírejte z nabídek volných míst ty, kde můžete uplatnit své dovednosti.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz