Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Pozor na drahá čísla s předvolbou 900 ... ...

Tipy a články: Pozor na drahá čísla s předvolbou 900 ... ...

Při hledání práce je rozhodně na místě obezřetnost. Většina zaměstnavatelů je jistě poctivých, najdou se ale i tací, kteří se vás snaží již v úvodní fázi hledání nového místa oklamat. V minulosti bylo bohužel  zaznamenáno několik pokusů o navedení uživatelů pracovních portálů k telefonování na prémiové linky, které mohou účet za volání značně prodražit. Oč jde a jak se bránit? 

Podvodná pracovní čísla

Oč konkrétně jde? Na pracovních serverech se objevily některé inzeráty, které přestože prošly důkladnou kontrolou a splňovaly všechny požadované náležitosti (zvláště náplň a popis práce, řádné kontaktní údaje atd.), měly za cíl oklamání uživatelů.

Při prvotní reakci na takový inzerát lidé volali na zcela legitimní telefonní číslo či reagovali prostřednictvím běžného e-mailu (uvedených v inzerátu, procházejícího kontrolou ze strany provozovatele serveru), ovšem zde jim bylo sděleno, ať pro bližší informace kontaktují přímo odpovědnou osobu (např. personalistu) na jiném čísle s předvolbou 900 95 …

Volání na tzv. prémiová čísla s předvolbou 900 … … je přitom zpoplatněno mnohem vyšší sazbou odvíjející se od čísla za úvodní částí 900 … … V případě čísel začínajících na 900 95 …. je jedna minuta hovoru zpoplatněna 95 korunami. Údajný „personalista“ se takový hovor poté snaží uměle prodlužovat, aby získal co nejvyší částku za hovorné.

Při hledání práce nevolejte na čísla 900 xxx xxx

Takovému jednání některých subjektů nelze předejít, protože informace zadané v inzerátu (tedy i telefonní číslo pro první kontakt) jsou zcela v souladu se zákonem, splňují všechny formální požadavky i podrobnější nároky ze strany provozovatele serveru a obsahově jsou jen velmi těžko identifikovatelné. K navedení uživatelů k volání na předražená prémiová čísla dochází až při zavolání na běžné telefonní číslo uvedené v inzerátu.

Dejte si tedy pozor, komu a na jaká čísla voláte. Pokud jste při prvním kontaktu odkázání na jiné telefonní číslo, věnujte prosím zvýšenou pozornost jeho formátu. Zvláště pokud začíná předvolbou 900 … … , nebo je ve zcela v ČR nepoužívaném tvaru (možnost prémiových linek v zahraničí), zjistěte si o něm podrobnosti na internetu či u svého telefonního operátora a kontaktujte prosím ihned také provozovatele serveru, na němž byl inzerát zveřejněn. Předejdete tak pravděpodobně nejenom svým potížím, ale včasnou reakcí můžete zabránit oklamání dalších uživatelů.

Děkujeme, že tomuto sdělení věnujete pozornost.

Prace.cz

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz