Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > První den v práci. Co vás čeká a co si vzít s sebou za doklady

Tipy a články: První den v práci. Co vás čeká a co si vzít s sebou za doklady

Jste přijatí do nového zaměstnání a je před vámi první den. Než zaujmete své místo a začnete pracovat, je potřeba vyřídit všechny formality, a to nejlépe bezodkladně. Které to jsou a jaké osobní doklady k tomu budete potřebovat?

První úkon, který by vás měl po příchodu čekat, je podpis smlouvy. Je to nejdůležitější dokument pracovněprávního vztahu, proto by jeho podpis neměla ani jedna strana podceňovat. Jestliže uslyšíte, že smlouvu podepíšete někdy později, zbystřete. Trvejte na jejím podepsání hned, jinak by vám mohla hrozit pokuta v případě návštěvy Inspekce práce.

Ostatně v ideálním případě vám zaměstnavatel poslal smlouvu předem a vy jste měli dost času si ji pročíst, na všechno se zeptat a případně dojednat tak, aby vám to vyhovovalo.

Připomeňme, že v platné pracovní smlouvě musí podle zákoníku práce být:

  • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
  • den nástupu do práce.

Kde budete pracovat

Pozor především na místo výkonu práce. To může být sjednáno jako jedno nebo více konkrétních míst v jedné obci, ale také jako část obce, celá obec nebo i konkrétní místa ve více obcích, případně šířeji. Pokud je místo výkonu práce hodně široké, například celý kraj, hrozí, že vás po něm může zaměstnavatel různě přesouvat bez nutnosti vašeho souhlasu. To samé platí i v případě, že místem výkonu práce bude celá Česká republika. Z provozovny u Ostravy byste pak mohli být převeleni třeba do Mariánských lázní.

Co budete dělat

Věnujte pozornost také druhu práce. Ten by měl vycházet z pracovní pozice, která určuje pracovní zařazení a rozsah pracovních úkolů. V pracovní smlouvě lze sjednat i více než jeden druh práce. Bližší vymezení pak zaměstnavatel zpravidla stanoví písemně v tzv. pracovní náplni. Přitom pracovní náplň obvykle nebývá součástí obsahu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel ji určuje svým jednostranným opatřením, kterým ji může měnit nebo doplňovat. Vždy to však musí být v rámci pracovní smlouvy, tedy podle sjednaného druhu práce.

Kolik za to budete brát

V pracovní smlouvě může být sjednaná i mzda. Častější ale je, že se výše výdělku uvádí zvlášť ve mzdovém výměru, který byste měli nejpozději první den v práci také podepsat. Zkontrolujte si, zda mzda odpovídá tomu, na čem jste se dohodli před nástupem. Je také dobré vědět, že při takto sjednané výši mzdy (mzdovým výměrem) vám ji může zaměstnavatel jednostranně snížit (či zvýšit).

Co si vzít první den s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • zápočtový list
  • číslo bankovního účtu
  • výpis z trestního rejstříku. Ale to pouze v případě, že je trestní bezúhonnost vzhledem k dané pozici nutná nebo ji vyžaduje zákon. Pokud tomu tak není, zaměstnavatel by po vás výpis z Rejstříku trestů neměl požadovat.

Hodně štěstí v novém zaměstnání vám přeje Prace.cz.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz