Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Vánoce v práci: jak je to s příplatky?

Tipy a články: Vánoce v práci: jak je to s příplatky?

Dělat o svátcích není nic příjemného, ale úplně zkrátka také nepřijdete. Jestli vás šéf žene o Vánocích do práce, náleží vám placené náhradní volno.

15. 12. 2015

První možnost: náhradní volno

 • Pokud jste pracovali ve svátek, zaměstnavatel vám musí poskytnout náhradní volno. Jeho délka bude přesně odpovídat počtu odpracovaných svátečních dní.
 • Náhradní volno vám firma musí poskytnout do třech kalendářních měsíců od doby, kdy jste svátek odpracovali. V případě Vánoc si tedy náhradní volno vyberete nejpozději do konce března 2016. Pokud s tím ale budete souhlasit, můžete se se zaměstnavatelem domluvit i na jiném termínu.
 • Důležité je upozornit, že toto náhradní volno je placené (dostanete náhradu mzdy, jako byste tento den strávili v práci). Jako zaměstnanec jste tedy placen a zároveň máte volno.

Druhá možnost: příplatek

 • Místo náhradního volna vám firma může poskytnout za sváteční den příplatek. Ovšem pozor, zaměstnavatel to nemůže rozhodnout sám – vy jako zaměstnanec musíte s tímto návrhem souhlasit.
 • Kolik bude činit příplatek? Nejméně tolik, jako si průměrně vyděláte za den své práce.
 • Pokud tedy odpracujete svátek a vzdáte se náhradního volna, dostanete vlastně za sváteční „šichtu“ dvojnásobnou odměnu.

Příklad:

Odpracujete První a Druhý Svátek vánoční. Zaměstnavatel vám musí:

 • Do konce března 2016 poskytnout dva dny náhradního volna. Náhradní volno budete mít placené, jako byste byli normálně v práci.

Nebo:

 • Po dohodě se zaměstnavatelem se vzdáte náhradního volna. Za dva odpracované sváteční dny tedy dostanete 100% příplatek (vyděláte si tolik, jako byste odpracovali čtyři dny).

Nařídit to mohou jen výjimečně

Obecně platí, že práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
Ve svátek může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat jen práce, které nemohou být provedeny v pracovních dnech. Zároveň musí jít typově o tyto činnosti:

 • práce ve službách (zákon konkrétně hovoří o pracích nutných se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva),
 • naléhavé opravné práce,
 • nakládací a vykládací práce,
 • inventurní a závěrkové práce,
 • práce konané v nepřetržitém provozu,
 • práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele,
 • práce v dopravě,
 • krmení a ošetřování zvířat,
 • a jakékoliv práce při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech (např. při teroristickém útoku).

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.Autor je advokát a provozovatel webu Dostupný advokát, který nabízí služby zejména v pracovním právu, ale i dalších právních oblastech. Právní služby poskytují prostřednictvím tohoto webu pouze advokáti.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz