Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Je nejvyšší čas plánovat dovolenou. Co šéf smí a nesmí nařizovat?

Tipy a články: Je nejvyšší čas plánovat dovolenou. Co šéf smí a nesmí nařizovat?

V některých provozech mají dovolenou naplánovanou už řadu měsíců, v jiných ji plánují zrovna teď. Kdo o dovolené rozhoduje a za jakých podmínek si může její termín určit zaměstnanec? Podívejte se, ať jste v obraze.

Šéf mi nařídil dovolenou. To smí?

Ano. Jsou to právě zaměstnavatelé, kdo podle zákona určují zaměstnancům dovolenou. Potřebují plánovat směny a mít v provozu vždy dostatek lidí.

Zaměstnavatel může samozřejmě rozvržení a termíny dovolené se zaměstnanci konzultovat. To se také často děje a lidé v jednotlivých odděleních nebo provozech se na dovolených v ideálním případě dohodnou tak, aby se vykrývali.

TIP: Právě jste nastoupili a chcete si vzít dovolenou? Podívejte se, kdy a za jakých podmínek je to možné.

Může se však stát, že zaměstnavatel svým lidem dovolenou prostě jednostranně nařídí. Na to má právo. A to i když s tím zaměstnanci nesouhlasí, nebo se jim to nehodí. Zaměstnavatel ale musí dodržet tyto podmínky:

  • O tom, kdy vás posílá na dovolenou, vám musí dát vědět písemně nejméně 14 dní předem.
  • Pokud vám chce rozplánovat dovolenou na celý rok, tak alespoň jeden „úsek“ musí činit nejméně dva týdny v kuse. Příklad: Máte čtyři týdny dovolené na rok. Zaměstnavatel určí, že si máte vybrat týden v březnu, dva týdny v červenci a týden v prosinci. To je přípustné.

Může mi zaměstnavatel dovolenou proplatit?

A pokud může zaměstnavatel dovolenou nařídit, může se také rozhodnout, že tu nevybranou proplatí? Tedy že neumožní zaměstnancům vyčerpat si volno, ale za příslušný počet dnů dovolené jim pošle na konci roku peníze na účet? Ne, to nejde. Dovolená se proplácí jen při skončení pracovního poměru. Dokud ve firmě stále pracujete, zaměstnavatel může dovolenou jen nařídit nebo rozhodnout o jejím převedení do dalšího roku.

Může mi šéf zrušit už schválenou dovolenou?

Odpověď zní ano, může. Ale musí k tomu mít pádný důvod. Mělo by se tak dít jen ve velmi ojedinělých situacích, například kvůli náhlým provozním potížím, jejichž řešení závisí na zaměstnanci, kterému byla dovolená zrušena.

V takovém případě (anebo pokud je zaměstnanec z dovolené přímo odvolán), má zaměstnavatel povinnost uhradit náklady, které zaměstnanec vynaložil na dovolenou, popřípadě storno poplatky za zrušení zájezdu nebo také částky na pojištění apod. Tyto náklady však musí zaměstnanec prokázat pomocí dokladů o zaplacení. Pokud tyto náklady zaměstnavatel odmítá uhradit, může se jich zaměstnanec domáhat i soudně.

Aby mohl zaměstnanec uplatnit nárok na náhradu nákladů, musí být dovolená na určený termín zaměstnavatelem prokazatelně schválena, tedy pracovník musí mít od zaměstnavatele písemně potvrzeno čerpání dovolené.

Kdo určuje termín dovolené převedené z loňska?

Je také dobré si ohlídat „starou“ dovolenou z loňského roku. Pokud zaměstnavatel neurčí její čerpání do 30. června, zaměstnanec si ji může vybrat podle svého uvážení. Musí to ovšem zaměstnavateli nejpozději 14 dní předem písemně oznámit. V tom případě s tím zaměstnavatel nemůže nic dělat.

Jestliže ale zaměstnanec o dovolenou písemně nepožádá, právo určovat dovolenou zůstává i na zaměstnavateli. Platí totiž, že kdo jako první určí po 30. červnu termín dovolené, má právo rozhodovat. 

Handrkujete se každý rok kvůli dovolené a i z jiných důvodů nejste v práci spokojeni? Podívejte se na Prace.cz, kde jsou tisíce inzerátů.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz