Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Lze zkušební dobu krátit či natahovat?

Tipy a články: Lze zkušební dobu krátit či natahovat?

Po nástupu na nové místo čeká naprostou většinu zaměstnanců tříměsíční zkušební doba. Ta ale nemusí být pravidlem. Do jisté míry záleží na zaměstnanci a zaměstnavateli, jak se dohodnou. Má to však svá omezení daná zákonem.

Dohoda je možná

Kdybyste chtěli nastoupit do zaměstnání zcela bez zkušební doby nebo s kratší zkušební dobou, je to podle zákona možné, ale musí s tím souhlasit zaměstnavatel. Jestliže o vás bude hodně stát, možná na kratší než tříměsíční (u vedoucích pracovníků šestiměsíční) zkušební dobu přistoupí.

Připomeňme však, že zkušební doba, během níž může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel zrušit bez udání důvodu pracovní poměr, slouží oběma stranám a podstatně zjednodušuje situaci, když vzájemná spolupráce některé z nich nevyhovuje.

TIP: Jste ve zkušební době a v nové práci to není ono? Podívejte se na případy, kdy nemá cenu u zaměstnavatele zůstávat. 

Víc než tři měsíce nelze

Zkušební dobu je nutné dohodnout písemně v pracovní smlouvě, a to nejpozději v den nástupu do práce. Jestliže zkušební doba není v pracovní smlouvě zakotvena, nelze ji v dodatku k této smlouvě dojednat.

Zkušební doba navíc nesmí překročit tři měsíce u řadových a šest měsíců u vedoucích pracovníků. Pokud by byla zkušební doba dojednána delší, než je zákonem povolené trvání, není zcela neplatná, ale „odehraje se“ pouze v limitu stanoveném zákonem.

Prodlužovat ano, ale jen když…

Zákoník práce přímo zakazuje dodatečné smluvní prodlužování zkušební doby. Po uplynutí původně sjednané doby tedy nelze přikročit k jejímu navýšení, ani kdyby obě strany souhlasily. Prodloužit ji lze tedy pouze v případě celodenní překážky v práci, celodenní dovolené nebo nemocenské. Tehdy si totiž nemohou strany řádně ověřit, zda jim spolupráce vyhovuje. O dny, během nichž nastane některá z výše uvedených situací, se zkušební doba prodlužuje.

Pozor na období nemocenské

Je dobré vědět, že při čerpání nemocenské ve zkušební době nemůže zaměstnavatel pracovní poměr se zaměstnancem zrušit prvních 14 dní, ale později už ano. Pokud se tedy nemůžete do práce po dvou týdnech vrátit a zaměstnavatel váš pracovní poměr po této lhůtě zruší, nic s tím nenaděláte.

Už je jasno? Zkušebka může skončit dřív

Zatímco prodlužování zkušební doby zákon nepřipouští, zkracování ano. Pokud mají obě strany jasno ještě před uplynutím původně sjednané zkušební doby, mohou ji smluvně (na základě vzájemné dohody) dodatečně zkrátit.

Chcete si vyzkoušet zkušební dobu v praxi? Podívejte se na server Prace.cz, kde najdete desetitisíce skvělých nabídek. 

 

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz