Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Nemoc z povolání: jak je to s odstupným?

Tipy a články: Nemoc z povolání: jak je to s odstupným?

Dva roky pracuji ve firmě jako svářeč. Asi před rokem jsem začal mít problém nejprve s pravou rukou a teď i s levou. Lékař mi řekl, že to asi budou karpální tunely a že to mám z práce. Kdybych chtěl odejít ze zdravotních důvodů dohodou, mám nárok na odstupné? Jak bych měl postupovat?

8. 1. 2015

↑ Zánět karpálních tunelů. I to může být nemoc z povolání u svářeče.

Odpovídají Jakub Tomšej, Tomáš Hrdina, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna:

Potřebujete posudek

V praxi se bohužel stává, že si zaměstnanec v průběhu doby strávené v zaměstnání přivodí trvalé zdravotní poškození, které mu jeho každodenní činnost může znepříjemňovat a v horším případě mu i může zabránit v jejím dalším výkonu.

Zda se jedná o nemoc z povolání, záleží především na tom, jestli daná zdravotní indispozice je na seznamu možných nemocí z povolání – karpální tunely tuto podmínku splňují. Zároveň je zapotřebí, aby u zaměstnavatele bylo provedeno šetření, na základě kterého závodní lékař po zjištění zdravotního stavu zaměstnance vydá posudek, jímž potvrdí, že zaměstnanec trpí nemocí z povolání nebo jí je alespoň ohrožen.

Odstupné: Dvanáct platů

Takový lékařský posudek zakládá možnost rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem s dvouměsíční výpovědní dobou. V případě dohody obou stran může být výpovědní doba poměrně prodloužena nebo zkrácena a pracovní poměr tak může být ukončen rovněž dohodou.

V obou případech má zaměstnanec, který končí své působení na pracovišti v důsledku nemoci z povolání, nárok na odstupné, a to ve výši nejméně dvanáctinásobku svého měsíčního výdělku.

Kdy odstupné nenáleží

O odstupné může zaměstnanec přijít jen v případě, že zaměstnavatel prokáže, že zaměstnanec si vznik nemoci z povolání zavinil sám. Jedná se o případ, kdy zaměstnanec byl řádně seznámen s pokyny k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a byly mu poskytnuty veškeré potřebné ochranné pracovní pomůcky; zaměstnanec však jednal v rozporu s pokyny, respektive nepoužil příslušné ochranné pomůcky.

Další náhrada škody

Odstupným vaše nároky za bývalým zaměstnavatelem nekončí. Pokud vám v důsledku nemoci z povolání vzniká újma – například v podobě nákladů na léčení nebo ztráty na výdělku poté, co váš pracovní poměr skončí, můžete po něm požadovat náhradu škody. Každý zaměstnavatel je proti tomuto nároku povinně pojištěn, takže s jeho proplacením by v praxi neměly být problémy.

Co když nezískáte posudek

Pokud lékařský posudek o nemoci z povolání nezískáte, může nastat situace, že lékař dospěje k závěru, že k práci už nejste způsobilý, ale vina není na straně zaměstnavatele. Potom můžete dostat výpověď bez odstupného. Nebo je možné, že dojde k závěru, že jste k práci způsobilý. Potom bude na vás, abyste případně v práci skončil. Závěry lékařského posudku ale můžete také zpochybnit a podat návrh na jeho přezkum krajským úřadem.

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

Kam dál?

Právní rádce: všechny články

5 zbytečných chyb, které možná máte v životopise

Asistentka, sekretářka, office manažerka. Co která vlastně dělá?

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz