Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Odcházím z práce. Co si při tom pohlídat?

Tipy a články: Odcházím z práce. Co si při tom pohlídat?

Opustit zaměstnání je trochu jako rozejít se s někým blízkým. I když třeba člověk odchází proto, že už to není, co to bývalo, a poslední dobou se v práci spíš trápil. Ani tak to není úplně lehký krok. A je dobré udělat ho správně. Jak na to?

O svém záměru odejít informujte nejprve svého nadřízeného. Neuděláte si dobrou službu, když svůj plánovaný odchod rozhlásíte všude po firmě, takže i ten nejvzdálenější kolega bude vědět, že se chystáte vzít do zaječích, zatímco váš nařízený od vás tuto zásadní zprávu neuslyší a dozví se jí z firemní šeptandy. Jsou-li vztahy na pracovišti dobré nebo alespoň korektní, nechodí se za šéfem rovnou z výpovědí.

Je lepší oznámit svůj odchod dopředu a nastínit jeho časový plán. Prokážete tím dobrou vůli a poskytnete zaměstnavateli čas, aby za vás sehnal náhradu. Pokud jde o důvody, je na vás, nakolik se o nich budete chtít rozvyprávět. V každém případě se snažte vyvarovat prudkých emocí nebo výčitek, ať už bude reakce druhé strany jakákoliv.

Jednejte (s)právně

Vše je třeba formálně ošetřit. Ať už člověk podává výpověď nebo odchází na základě dohody, musí být vše černé na bílém. Navíc je nutné postupovat podle zákona. Jestliže se například nelze se zaměstnavatelem dohodnout na vašem dřívějším odchodu, což byste ocenili, protože vás chtějí honem někde jinde, nejde s tím nic dělat. Nezbyde vám, než dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. V opačném případě z toho mohou plynout i finanční postihy.

Papírování je možná nudné, ale nutné

Zajistěte si před odchodem také všechny potřebné listiny, zejména tzv. Zápočtový list, který je důležitý kvůli nástupu do nového zaměstnání, a navíc dokumentuje vaši pracovní docházku, která později slouží k vyřízení starobního důchodu.

Pokud směřujete po ukončení zaměstnání na úřad práce, potřebujete také Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Jestliže je název tohoto dokumentu poněkud komplikovaný, označení dalšího lejstra je ještě krkolomnější: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění. Tento dokument zase slouží k ročnímu zúčtování záloh na daň a k vyplnění daňového přiznání.

Chcete-li také Pracovní posudek, musíte o něj zaměstnavatele požádat. Ze zákona byste ho měli obdržet do 15 dnů, ne ale dříve než v době 2 měsíců před skončením vašeho zaměstnání. V Pracovním posudku zaměstnavatel zhodnotí vaši práci, kvalifikaci, schopnosti atd.

 Vyrovnejte účty

Ještě jeden dokument je potřeba si při odchodu z práce zajistit. Je to Výstupní list. Tento doklad stvrzuje vyrovnání vašich závazků vůči firmě, tedy dokládá, že jste vrátili vše, co vám zaměstnavatel zapůjčil, nebo že jste uhradili náklady v případě ztráty či opravy. Je to inventarizace majetku ke dni odchodu. Výstupní list zůstává uložený u zaměstnavatele, vyplatí se si ale pořídit kopii jako důkaz, že jste si veškeré své závazky vyrovnali.

Předejte vše nástupci a pracujte poctivě až do konce

Přístup „A po mně potopa!“ není v případě odchodu ze zaměstnání dvakrát rozumný. Svět je malý a vaše nepřátelské chování, pokud se k němu uchýlíte ve výpovědní lhůtě, se vám může v budoucnu vrátit. Jednejte proto s kolegy i nadřízeným co možná nejslušněji.

Nikdo také nečeká, že budete ve výpovědní době lámat výkonnostní rekordy, ovšem své povinnosti si i nadále plňte svědomitě. Pokud máte zaučit někoho, kdo po vás práci převezme, učiňte tak. A jestli vás firma zklamala nebo naštvala, nevylévejte si to na něm. On za to v naprosté většině případů nemůže.

Přemlouvají vás? Můžete to zvážit, ale…

A co když vás bude stávající zaměstnavatel přemlouvat, abyste u něj zůstali? Možná přihodí vyšší plat, nebo dokonce povýšení. Taková nabídka může být velice lákavá, ale pořádně ji zvažte. K odchodu jste měli své důvody a ty možná ani díky sympatičtější výplatní pásce nebo nové funkci nezmizí. Navíc vám ve firmě už nemusejí tolik důvěřovat, když jste se chystali opustit loď. Hrozí, že byste svůj odchod jen oddálili.

Opustili jste zaměstnání a sháníte jiné místo? Na Prace.cz můžete vybírat z desítek tisíc nabídek denně.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz