Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Přišli jste o práci a jste registrováni „na úřadě“? I tak máte možnost si přivydělat

Tipy a články: Přišli jste o práci a jste registrováni „na úřadě“? I tak máte možnost si přivydělat

Spousta zaměstnavatelů nyní propouští a mohlo se vám stát, že jste se ocitli mezi lidmi, kteří přišli o práci. Nezoufejte. Práce je a bude. Než ji seženete, můžete se třeba zkusit poohlédnout po nějaké brigádě. I když jste totiž přihlášení na úřadu práce, můžete si podle zákona přivydělávat. Sepsali jsme pro vás, za jakých podmínek. 

1. Jste zaregistrovaní na úřadu práce a zároveň pobíráte podporu v nezaměstnanosti?

V takovém případě pracovat nemůžete. Leda, že byste o podporu nezažádali a nepobírali ji, pak byste si přivydělávat mohli. Toto dilema nemusíte řešit, pokud vám dávky v nezaměstnanosti nebyly přiznány. V jakých situacích to může nastat?

  • Dostali jste v práci odstupné, takže nárok na podporu vám zatím nevzniknul. (Vznikne, až po vyčerpání odstupného, přihlíží se k jeho výši.)
  • Už vám skončila tzv. podpůrčí doba, během níž máte nárok podporu pobírat. Podpůrčí doba se liší podle věku nezaměstnaného (5 měsíců do 50 let, 8 měsíců od 50 do 55 let a 11 měsíců u starších 55 let).
  • Podpora vám nebyla přiznána, protože jste nesplnili zákonné podmínky. (Abyste podporu dostali, mimo jiné byste museli být zaměstnaní alespoň 12 měsíců během posledních dvou let a váš zaměstnavatel by za vás musel odvádět sociální pojištění.)

2. Podporu v nezaměstnanosti nepobíráte, ale jste zaregistrováni na úřadu práce?

Přivydělávat si můžete za těchto podmínek:

  • Výše odměny nesmí překročit 7 300 Kč hrubého měsíčně, což je polovina minimální mzdy. Pozor, v případě výkonu více činností, se odměny sčítají.
  • Přivydělat si můžete jen v tzv. nekolidujícím zaměstnání, což znamená, že práci si můžete sjednat pouze na pracovní smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnostiDPČ.
  • Přivýdělek si nesmíte sjednat na dohodu o provedení práce – ne DPP!
  • Své nekolidující zaměstnání musíte na úřadu práce oznámit a nesmí vám bránit v přijetí plnohodnotného zaměstnání či ve spolupráci s úřadem práce při jeho hledání.
  • Pokud jste registrovaní na úřadu práce a přivyděláváte si povoleným způsobem, stát za vás platí zdravotní pojištění a doba evidence na úřadu práce se vám započítává do starobního důchodu, nicméně pouze po určitý čas (do 55 let věku nejvýše 1 rok, od 55 let výš maximálně 3 roky).
  • Sociální pojištění za vás stát však neplatí. Můžete, ale nemusíte si ho platit sami. (Vhodné je si ho hradit v případě, že nepobíráte podporu v nezaměstnanosti a zároveň už uplynula doba, která se započítává do starobního důchodu.)

3. Jak je to s daněmi z přivýdělku?

Ačkoliv zákon registrovaným na úřadu práce dovoluje si přivydělávat i na pracovní smlouvu, v praxi se využívá téměř výhradně dohoda o pracovní činnosti – DPČ. Tu je možné sjednat si do výše odměny 3000 Kč hrubého měsíčně, aniž po vás stát bude chtít povinná pojištění.  Zaměstnavatel vám však strhne 15% srážkovou daň z příjmu, pokud u něj neuplatníte slevu na dani, tzv. „růžový list“ – tu je možné uplatňovat každý měsíc pouze u jednoho zaměstnavatele!

Jestliže hrubá odměna za práci na DPČ přesáhne částku 3000 Kč měsíčně, z odměny se platí sociální i zdravotní pojištění. To odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec. Pro určování výše sociálního a zdravotního pojištění platí stejná pravidla jako pro zaměstnance.

4. Co se stane, když limit 7 300 Kč měsíčně překročíte?

Úřad práce vás z evidence vyškrtne. Zaregistruje vás ale zase v případě, že váš výdělek pod stanovenou hranici klesne. Počítejte však s tím, že budete muset opět předkládat všechny dokumenty potřebné k registraci.

 

Shrnutí:

Jste-li registrováni na úřadu práce, legálně si přivydělávat smíte, ale jen pokud nepobíráte podporu v nezaměstnanosti. Celková výše přivýdělku nesmí překročit 7300 Kč hrubého měsíčně. Přivýdělek si nemůžete sjednat na dohodu o provedení práce, ale na dohodu o pracovní činnosti nebo na pracovní smlouvu ano. Vzhledem k povinným odvodům je lepší volit dvě brigády s nižší odměnou. Pokud jsou obě sjednané na dohodu o pracovní činnosti s výdělkem pod 3000 Kč hrubého měsíčně, sociální a zdravotní pojištění se ani z jedné z nich neodvádí, ale alespoň u jedné z brigád vám zaměstnavatel strhne 15% srážkovou daň z příjmu. U druhé brigády můžete uplatnit slevu na dani, v praxi tzv. růžový list. A jestliže máte celoročně nízké příjmy, je možné, že daně po skončení roku dostanete od finančního úřadu zpátky. Za tímto účelem však musíte vyplnit a podat daňové přiznání.

 

Text vznikl ve spolupráci s advokátní kanceláří LP Legal.

Pokud chcete vědět, jaká pravidla platí, když chcete brigádničit při zaměstnání, podívejte se sem.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz