Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Právní rada. Může mě firma nutit jezdit na služební cesty?

Právní rádce: Právní rada. Může mě firma nutit jezdit na služební cesty?

Může mě zaměstnavatel nutit jezdit dvakrát týdně na služební cestu? Pokud ano, za jakých podmínek? Na dotaz čtenáře odpovídá Ivana Fára z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna.

29. 7. 2013

Podle zákoníku práce může vyslání na pracovní cestu odmítnout:

  • těhotná zaměstnankyně
  • zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě do věku 8 let
  • osaměle žijící zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří pečují o dítě mladší 15 let
  • zaměstnanci, kteří prokáží, že sami dlouhodobě a soustavně pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu

Takoví zaměstnanci nemohou být bez svého souhlasu vysláni mimo obvod obce pracoviště nebo svého bydliště. Pokud nepatříte mezi výše uvedené zaměstnance, platí pro vás následující pravidla: 

Může to být uvedeno v pracovní smlouvě

Podle zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnance vyslat na pracovní cestu pouze v případě, že se s ním na tom dohodne. To však neznamená, že je potřeba odsouhlasovat každou cestu zvlášť. Dohoda může vyplývat už z pracovní smlouvy. Zkontrolujte si tedy, zda vaše smlouva obsahuje ustanovení o pracovních cestách a jejich podmínkách, případně četnosti.

Záleží i na profesi

Pokud se zaměstnavatelem nemáte sjednanou dohodu o pracovních cestách a pracujete například jako prodavač, u něhož se služební cesty nepředpokládají, zaměstnavatel by neměl mít právo vás nutit k tomu, abyste odjel.

Pokud nařízenou cestu odmítnete, nemělo by to být považováno za porušení pracovněprávních předpisů.
Pokud jste však například obchodním zástupcem, jehož náplní práce je mimo jiné časté cestování za zákazníky, dalo by se uvažovat, že už tím, že jste takovou práci přijal, jste akceptoval, že budete vysílán na služební cesty (pokud pro vás neplatí ochranné ustanovení zmíněné v úvodu článku).

Sjednejte si vyloučení z pracovních cest

Pokud vaše pracovní smlouva ani povaha pozice neodůvodňuje časté vysílání na pracovní cesty, zaměstnavatel vás nemá právo nutit odjet a vy nejste povinen pracovní cestu absolvovat. Aby se lidé vyhnuli případným pozdějším nedorozuměním, doporučujeme sjednat si se zaměstnavatelem vyloučení služebních cest již při uzavírání pracovní smlouvy.

Kdy hrozí výpověď

Pokud z povahy vaší práce vyplývá časté cestování nebo jste se zaměstnavatelem již uzavřel dohodu o vysílání na pracovní cesty, zákoník práce vám příliš prostoru pro manévrování nedává. Pokud odmítnete odjet, může se v tomto případě jednat o porušení pracovní kázně a hrozí vám i propuštění. Předtím, než služební cestu odmítnete, si proto vždy zkontrolujte svou pracovní smlouvu a zvažte povahu vaší pozice, zda časté pracovní cesty odůvodňuje či nikoliv.

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz