Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Pracovní smlouva (vzor)

Právní rádce: Pracovní smlouva (vzor)

  • Poslední aktualizace: 2. 1. 2019

Pracovní smlouva se uzavírá písemně a podepisuje se nejpozději v den nástupu do práce. Nezapomeňte si ji před podpisem důkladně přečíst. Jedno vyhotovení zůstane vám, druhé si ponechá zaměstnavatel.
V pracovní smlouvě musí být uvedeny tři zákonné náležitosti, jinak je neplatná:

  • Druh práce
  • Místo výkonu práce
  • Den nástupu do zaměstnání

» Stáhněte si vzor pracovní smlouvy

Do smlouvy patří i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance (jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození).
Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o:

  • délce dovolené a jak se stanovuje
  • výpovědních dobách
  • týdenní pracovní době a jejím rozvržení
  • mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení
  • kolektivních smlouvách

Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy. Pracovní smlouva může obsahovat údaj o zkušební době, délce pracovního poměru na dobu určitou apod.
Písemně se musí uzavřít i všechny budoucí změny v pracovní smlouvě a odstoupení od smlouvy (výpověď).

Připraveno ve spolupráci se službou Dostupný advokát.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz