Prace.cz  > Poradna > Právní rádce > Pracovní smlouva (vzor)

Právní rádce: Pracovní smlouva (vzor)

Pracovní smlouva se uzavírá písemně, nezapomeňte si ji proto před podpisem důkladně přečíst. Jedno vyhotovení zůstane vám, druhé si ponechá zaměstnavatel.

V pracovní smlouvě musí být podle zákoníku práce uvedeny tři zákonné náležitosti:  1. Druh práce, 2. Místo výkonu práce, 3. Den nástupu do zaměstnání.

Mimo ně do smlouvy patří i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance (jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození).

Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o:

  • délce dovolené a jak se stanovuje,

  • výpovědních dobách,

  • týdenní pracovní době a jejím rozvržení,

  • mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení, 

  • kolektivních smlouvách.

Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva může obsahovat údaj o zkušební době, délce pracovního poměru na dobu určitou apod.

Stáhněte si vzor pracovní smlouvy

Písemně se musí uzavřít i všechny budoucí změny v pracovní smlouvě a odstoupení od smlouvy (výpověď).

Vzor pracovní smlouvy - stáhnout. 

Uvedený vzor je poměrně obsáhlý. Běžně se můžete setkat i se stručnější variantou pracovní smlouvy.

Právní rádce - všechny články

Připraveno ve spolupráci s advokátní kanceláří Jasanská & Co.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz