Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Jak se počítá odstupné, když jste v karanténě dostávali jen 60 % platu? A může šéf nařídit přesčasy o víkendech?

Právní rádce: Jak se počítá odstupné, když jste v karanténě dostávali jen 60 % platu? A může šéf nařídit přesčasy o víkendech?

Hodně lidí bylo na jaře kvůli koronaviru doma tzv. na překážkách a dostávali 60 % mzdy. Z čeho se bude počítat odstupné, pokud by jim nyní zaměstnavatel dal výpověď pro nadbytečnost? Třeba to rozebíráme v článku. Odpovídáme na konkrétní právní dotazy čtenářů Prace.cz, které se týkají třeba i přesčasů nebo zodpovědnosti za inventuru. Zajímá vás také něco? Položte otázku v diskuzi pod článkem!

22. 7. 2020

Odstupné po karanténě, když jsem bral 60 % platu

Otázka: Od 1. dubna pobírám 60 % platu, protože zaměstnavatel vyhlásil kvůli koronaviru tzv. částečnou nezaměstnanost. Jestliže bych nyní dostal výpověď pro nadbytečnost, z čeho by se mi počítalo odstupné?

  • Prace.cz: Odstupné se za normálních okolností vypočítává z průměrných výdělků, kterých jste dosáhl ve čtvrtletí, které předcházelo skončení pracovního poměru. Pokud byste tedy výpověď dostal ve třetím čtvrtletí, odstupné se vypočítá z výdělků za čtvrtletí druhé. Vzhledem k tomu, že jste v tomto rozhodném období neodpracoval 21 dní, pro výpočet odstupného by se použil tzv. pravděpodobný výdělek. Ten se zjistí z hrubé mzdy či platu, kterého byste zřejmě dosáhl. Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy/platu nebo ke mzdě/platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Odstupné by se tedy vypočetlo ze výdělku, kterého byste dosáhl, pokud byste v tomto období běžně chodil do práce.

↑ Zaměstnavatel může pracovníka propustit pro nadbytečnost a pak mu náleží odstupné.

Můžou nám nařídit přesčasy na víkend?

Otázka: Mám 8,5hodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku. Zaměstnavatel mi nařizuje přesčasy o víkendu (dva víkendy po sobě), ale správně bych měla mít volno. Mohou mi nařídit přesčasy na víkend?

  • Prace.cz: Práci přesčas během víkendů může zaměstnavatel nařídit pouze v případě naléhavých opravných prací, nakládacích a vykládacích prací, dále pokud se jedná o inventurní a závěrkové práce, práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech. Spadají sem také práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva, práce v dopravě, krmení a ošetřování zvířat. Pokud se nejedná o žádný z těchto uvedených případů, přesčasy během víkendu vám zaměstnavatel nařídit nesmí. Pokud se jedná o některý z povolených případů přesčasů o víkendu, mohou být nařízeny maximálně dvakrát v průběhu období čtyř po sobě jdoucích týdnů.

Inventura: máme zaplatit maloobchodní nebo nákupní cenu ztraceného zboží?

Otázka: Měli jsme v našem knihkupectví inventuru, která dopadla velice špatně a zaměstnavatel po nás chce maloobchodní cenu knih, i když maloobchodní cena je pohyblivá a mění se pomalu každý měsíc. Chtěl bych se zeptat, zda je v pořádku platit tuto pohyblivou maloobchodní cenu, anebo máme platit pouze cenu nákupní, za kterou zaměstnavatel knihy nakoupil?

  • Prace.cz: Zaměstnavatel po vás může požadovat úhradu chybějících knih pouze za předpokladu, že s vámi uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti. Pokud ano, máte povinnost k náhradě schodku, který je mezi účetní evidencí a skutečným stavem. Nahradit byste tak měl schodek vyplývající z cen knih ke dni provádění inventury.

Prodloužení zkušební doby kvůli nařízené dovolené

Otázka: V dubnu jsem nastoupila do nové práce s tříměsíční zkušební dobou. Během prvních tří měsíců jsem měla 13 dnů nařízené dovolené nebo překážek ze strany zaměstnavatele. Během července (4. měsíc trvání mého pracovního poměru) mám další nucenou dovolenou a překážky. Prodlužuje se mi zkušební doba o tyto dny, kdy jsem nebyla v práci během prvních tří měsíců? A prodlužuje se mi i o ty dny v červenci?

  • Prace.cz: Zkušební doba se vám prodlouží o 13 dní dovolené/překážek na straně zaměstnavatele. Pokud jste během takto prodloužené zkušební doby čerpala další dovolenou nebo nastaly další překážky na straně zaměstnavatele, prodlouží se zkušební doba i o tyto dny.

Zrušili nám směnu a místo ní napsali dovolenou. To můžou?

Otázka: Pracuju ve fabrice a někdy se stane, že není materiál a je nám zrušená směna. Je v pořádku, že se to dozvím v ten den? A je v pořádku, že mám pak na výplatní pásce čerpání dovolené na ty dny, kdy zrušili směnu, ale není to mou vinou? A může zaměstnavatel chtít, abychom si takto zrušené směny napracovávali?

  • Prace.cz: Pokud je zrušena směna z důvodů na straně zaměstnavatele (např. kvůli chybějícímu materiálu), jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele, za které vám náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Takové překážky mohou být určeny například i v den nařízené směny. Dovolenou by v tomto případě zaměstnavatel určit neměl, pokud s tím nesouhlasíte, neboť dovolenou je oprávněn vám určit jen písemně alespoň 14 dní předem. Stejně tak by zaměstnavatel neměl požadovat napracování zrušené směny, pokud ke zrušení došlo z důvodu na jeho straně.

» Aktuální nabídka pracovních míst

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz