Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Zítra už prý nemám chodit. Mohou mě takto propustit?

Právní rádce: Zítra už prý nemám chodit. Mohou mě takto propustit?

Šéf mi řekl, ať už zítra nechodím. Musí mi dát výpověď písemně nebo to opravdu stačí takto ústně? A co je vlastně všechno třeba zařídit před mým odchodem z pracoviště? Na dotaz odpovídají Jakub Tomšej a Petra Zaoralová z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna.

18. 9. 2014

Strach z výpovědi

Jen málokterý zaměstnanec se neobává toho, že jednoho dne dostane výpověď. Na druhou stranu je třeba říci, že zaměstnavatelé musejí při propouštění zaměstnanců dodržet řadu náležitostí a požadavků podle zákoníku práce. To se však jim ne vždy podaří, a vy tak možná ještě nemusíte házet flintu do žita.

Ústně to nestačí

Obrazně řečeno, zaměstnavatel vám nemůže ze dne na den říci, že už vás nepotřebuje a ať zítra již do práce nechodíte. Ke zrušení pracovního poměru je vždy potřeba písemný dokument. Zároveň platí, že okamžitě může pracovní poměr skončit jen ve výjimečných případech – ve zkušební době, v případě uplynutí pracovního poměru na dobu určitou nebo v případě zvlášť závažného porušení vašich povinností.

Ochrana před okamžitou výpovědí

V jiných případech vás zákon před okamžitým propuštěním chrání. Tato ochrana spočívá jednak v tom, že vám zaměstnavatel může dát výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů a jen s výpovědní dobou, a jednak v tom, že výpověď vám musí předat v písemné podobě. Pokud by vám výpověď byla sdělena pouze ústně, nepřihlíží se k ní.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

Zaměstnavatel musí ve výpovědi přesně vymezit důvod, proč se s vámi loučí, přičemž se musí jednat o důvod uvedený v zákoníku práce (například nadbytečnost, porušení povinností zaměstnance apod.) Výpovědní doba činí minimálně 2 měsíce, přičemž tato lhůta začíná běžet až od začátku následujícího měsíce.

Jak je to s dohodami

Vše, co by řečeno výše, se týká pouze pracovních smluv. Situace je však jiná, pokud pracujete „jen” na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Dohodu o pracovní činnosti je možno skončit kdykoliv s patnáctidenní výpovědní dobou a dohodu o provedení práce v některých případech i bez výpovědní doby.

Co si ohlídat před odchodem

Pokud váš pracovní poměr platně končí, zkontrolujte si, že vám zaměstnavatel vyplatil vše, na co máte nárok. Pokud jste nevyčerpali dovolenou, máte nárok na náhradu mzdy. Pozor, už neplatí, že dovolená nevybraná do konce následujícího roku propadá.

Vrácení pomůcek a zápočtový list

Zaměstnavatel od vás s největší pravděpodobností bude požadovat vrácení všech věcí, které jste od něj za účelem výkonu práce dostali. Nechte si o jejich předání a převzetí vystavit písemný protokol. Nakonec si od zaměstnavatele vyžádejte zápočtový list, který budete potřebovat při nástupu do dalšího zaměstnání. Hodit se vám budou i další podklady. Například potvrzení o zdanitelných příjmech, které se předkládá finančnímu úřadu s daňovým přiznáním, evidenční list důchodového pojištění nebo potvrzení o vyplacení odstupného, pokud vám na ně vznikl nárok

Pracovní posudek

Chcete-li mít pro budoucí zaměstnavatele podrobnější údaje o vaší pracovní minulosti, můžete se na zaměstnavatele obrátit s žádostí o vystavení pracovního posudku. Ten bude obsahovat mimo jiné i údaje o vaší kvalifikaci a hodnocení vámi vykonané práce. Pokud s jeho obsahem nebudete souhlasit, můžete se obrátit na soud a požadovat jeho změnu nebo doplnění.

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz