Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Kvalifikační dohoda: kdy si vás firma může „upsat“

Právní rádce: Kvalifikační dohoda: kdy si vás firma může „upsat“

Zaměstnavatel mi nabídl, že mi zaplatí školení nad rámec mé současné kvalifikace. Podmiňuje to ale tím, abych s ním uzavřel jakousi kvalifikační dohodu. Jaká rizika z toho pro mě vyplývají a na co si mám dát pozor?  

22. 5. 2013

Odpovídají Jakub Tomšej a Ivana Fára z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna:

Máte-li při zaměstnání získávat další vzdělání, je třeba nejdříve rozlišit, jestli se slovy zákoníku práce jedná o „prohlubování“ nebo „zvyšování“ kvalifikace.

Co je prohlubování kvalifikace?

Prohlubováním kvalifikace se rozumí zdokonalování v něčem, co už umíte a co používáte při výkonu práce. Například když se mzdová účetní vydá na školení k novým účetním předpisům nebo když delegát cestovní kanceláře, který hovoří plynně španělsky, absolvuje kurz španělštiny pro pokročilé, aby se v komunikaci přiblížil rodilým mluvčím. Takové vzdělávání vám zaměstnavatel může uložit, náklady ale většinou bude hradit sám. Kvalifikační dohodu v tomto případě uzavřít nemůžete.

Co je zvýšení kvalifikace?

Zvýšení kvalifikace naopak znamená, že nad rámec toho, co v práci děláte, se učíte něco úplně nového. Třeba když úřednice při práci absolvuje vysokou školu, aby mohla převzít místo své nadřízené. Takové vzdělávání už není povinností zaměstnance a zaměstnavatel mu je nemůže nařídit. Naopak ale může požadovat, aby mu zaměstnanec výměnou za financování takového vzdělání slíbil věrnost a uzavřel s ním právě zmíněnou kvalifikační dohodu.

Firma platí náklady, vy se „upíšete“

Předmětem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele, že vám uhradí náklady zvýšení kvalifikace výměnou za to, že u něj zůstanete zaměstnáni po sjednanou dobu, nejdéle však 5 let. Pokud závazek nedodržíte, budete muset náklady zvýšení kvalifikace zaplatit. Před podpisem kvalifikační dohody si zkontrolujte, že je v ní jasně popsáno, jaké vzdělání vám má být hrazeno, jak dlouho vás bude dohoda svazovat a jaké náklady a v jaké výši byste případně musel hradit.

Uzavření kvalifikační dohody

Pokud se dohodu rozhodnete uzavřít, je třeba dát si pozor na specifické počítání doby, kdy nemůžete od zaměstnavatele odejít. Ta začne běžet až od okamžiku zvýšení vaší kvalifikace a nezapočítá se do ní rodičovská dovolená.

Kdy náklady hradí zaměstnanec

Kromě případů, kdy pracovní poměr skončíte sám, vám vznikne povinnost nahradit náklady svého vzdělání zaměstnavateli i tehdy, pokud budete propuštěn z důvodu porušení vašich povinností. Platit budete muset i v případě, že pracovní poměr bude ukončen dohodou. Výjimka z tohoto pravidla platí, jen pokud by důvodem rozvázání pracovního poměru byly organizační důvody na straně zaměstnavatele a některé zdravotní důvody na vaší straně. Jen tehdy byste náklady platit nemusel.

Zaměstnavatel musí znalosti využívat

Náhradu nákladů po vás zaměstnavatel nemůže chtít ani tehdy, pokud v posledním roce vaše nově nabyté vzdělání po dobu nejméně 6 měsíců z vlastní vůle nevyužíval. Kvalifikační dohoda má samozřejmě svůj smysl. Zaměstnavatel investuje peněžní prostředky na „zkvalitnění“ svého zaměstnance, zaměstnanec na druhou stranu zvyšuje svou cenu na trhu práce. Zaměstnavatel chce logicky chránit svou investici, ale na vás je, abyste si ohlídal rozsah takové ochrany, aby absolvování kvalifikačního kurzu mělo i pro vás očekávaný přínos.

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz