Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Mohou mi v práci určovat, jak mám chodit oblečený?

Právní rádce: Mohou mi v práci určovat, jak mám chodit oblečený?

Nastoupil jsem do firmy a šéf chce, abych nosil oblek a kravatu. Já se ale v takovém oblečení necítím dobře. Má zaměstnavatel právo mě nutit? Může zaměstnavatel lidem určovat, jak mají chodit oblečeni, učesáni a upraveni? 

7. 3. 2013

Dojem na zákazníky a obchodní partnery

V dnešní době není neobvyklé, že zaměstnavatel klade určité nároky na oblečení, potažmo vzezření zaměstnanců. Šaty totiž dělají člověka – a dojem, který uděláte na zákazníky nebo obchodní partnery, se do velké míry promítne v tom, jak poté oni budou vašeho zaměstnavatele hodnotit.

Oblečení bývá součástí pracovních smluv

Přestože zákoník práce oblékání zaměstnanců výslovně neupravuje, má zaměstnavatel v  přiměřených mezích právo určit, jak by měl zaměstnanec při výkonu práce vypadat. Ustanovení, že zaměstnanec musí být oblečen a upraven, jak se sluší a patří pro pozici, kterou vykonává, se často vyskytuje v pracovních smlouvách.

Za klientem v saku, jinak stačí košile

V mnoha společnostech dokonce existují vnitřní předpisy o pravidlech oblékání, tzv. dress code. Ten by měl přiměřeně rozlišit požadavky na zaměstnance vykonávající různé druhy práce. Může zakotvit i různá pravidla pro různé situace (například schůzka s klientem versus den strávený v kanceláři mezi kolegy) nebo zavést třeba neformální pátky, kdy je možné zvolit ležérnější oblečení.  Pokud byl zaměstnanec se svými povinnostmi podle takového vnitřního předpisu řádně seznámen, musí se jím řídit.

Může se jednat o porušení povinností

Nedodržení povinnosti oblékat se a upravovat v souladu s požadavky zaměstnavatele může představovat porušení povinnosti zaměstnance. Toto porušení zpravidla nebude dostatečně závažné na to, aby samo o sobě odůvodnilo výpověď nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru. Pokud se ale případů takových porušení nashromáždí víc, může to za určitých okolností na výpověď stačit.

Požadavky firmy nemohou být bezbřehé

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že požadavky nemohou být bezbřehé. Pokud by zaměstnavatel třeba po zaměstnancích z nejnižší příjmové skupiny požadoval, aby si pořídili smokingy, nebo by například pro mladé zaměstnankyně stanovil minimální hloubku výstřihu, nejednalo by se o instrukce, které by byly vymahatelné. Nedodržení pokynu, který je zcela nepřiměřený nebo je v rozporu s dobrými mravy, pro zaměstnance nemůže mít ani žádné negativní důsledky.

Oblek tedy může být vyžadován

To však podle našeho názoru není případ požadavku, aby zaměstnanci chodili v obleku a kravatě tam, kde je to vzhledem k jejich postavení běžné. Pokud by zaměstnavatel naopak pravidla oblékání nijak výslovně neurčil, mělo by vaše oblečení přiměřeně odpovídat situacím, v nichž se v práci budete ocitat. Podrobnosti si ale samozřejmě můžete stanovit sami. Porušit pracovní kázeň v tomto případě můžete, jen pokud by váš zevnějšek představoval naprostý exces – třeba pokud byste na slavnostní večeři s obchodním partnerem dorazil v kraťasech a žabkách

Autoři: Ivana Fára, Jakub Tomšej
advokátní kancelář CMS Cameron McKenna

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz