Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Odmítla jsem přesčasy a chtějí mě vyhodit. Právem?

Právní rádce: Odmítla jsem přesčasy a chtějí mě vyhodit. Právem?

Může mi dát zaměstnavatel výpověď za to, že jsem odmítla chodit na pravidelné přesčasy v sobotu a v neděli? V práci mi řekli, že jsou tyto přesčasy povinné a že je to normální pracovní den. Ve smlouvě mám přitom uvedeno pouze 40 hodin v pracovním týdnu. Když jsem řekla, že víkendové přesčasy dělat nebudu (dělala jsem už šestou noční), tak mi zaměstnavatel přinesl výpověď.

3. 4. 2013

Zaměstnavatel může pracovní dobu rozvrhovat

Na úvod je třeba poznamenat, že je právem zaměstnavatele rozvrhovat vaši pracovní dobu podle svého uvážení – samozřejmě musí současně respektovat limity nastavené právními předpisy, obsah vaší pracovní smlouvy a případné vnitřní předpisy zaměstnavatele.

Není tedy vyloučeno, že vám může být pracovní doba rozvržena na víkendy, aniž by se jednalo o práci přesčas. Potom je vaší povinností do práce o víkendu přijít.

Přesčasy jen z vážných provozních důvodů

Pokud má práce o víkendu probíhat nad rámec vaší čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby (a jedná se tedy o práci přesčas), je třeba poukázat na to, že zaměstnavatel může podle zákoníku práce přesčasy nařizovat jen výjimečně a z vážných provozních důvodů.

Víkendová práce by neměla být pravidlem

Víkendová práce přesčas by tedy (pokud k tomu neexistuje na straně zaměstnavatele vážný důvod) neměla být pravidlem. Dále upozorňujeme na to, že vám zaměstnavatel může nařídit nejvýše 8 hodin přesčasů v rámci sedmi po sobě jdoucích dnů, a zároveň nejvýše 150 hodin přesčasů v každém kalendářním roce. Nad limity uvedené v předchozí větě je možno práci přesčas sjednat pouze s vaším souhlasem.

Výpověď může být neplatná

Obecně, pokud vám zaměstnavatel nařídil práci přesčas v rozporu s výše uvedenými pravidly (například poté, co byly vyčerpány uvedené limity) a vy jste odmítla přesčasovou práci vykonat, nejedná se o porušení povinností na vaší straně. To může mít vliv i na platnost výpovědi, kterou by vám zaměstnavatel dal z důvodu, že jste za těchto podmínek odmítla pracovat přesčas. Jednoznačný závěr o tom, jestli je vaše výpověď neplatná, však nelze učinit bez detailní revize vaší výpovědi a dalších relevantních podkladů.

Kdy se kvůli výpovědi soudit

Pokud by vám byla dána neplatná výpověď, je třeba co nejdříve zaměstnavateli sdělit, že považujete výpověď za neplatnou a trváte na tom, abyste byla i nadále zaměstnávána. Platnost výpovědi následně můžete zpochybnit u soudu žalobou. Tu však musíte stihnout podat nejpozději do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby.

Ivana Fára, Jakub Tomšej, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz