Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Pracovní smlouva: jak uvést místo výkonu práce?

Právní rádce: Pracovní smlouva: jak uvést místo výkonu práce?

Zaměstnavatel mi předložil návrh pracovní smlouvy, kde je jako místo výkonu práce uvedena celá Česká republika. Ve skutečnosti bych přitom měl pracovat na jednom místě. Jaká rizika pro mě toto ujednání vyvolává? Jak by mělo být správně místo výkonu práce sjednáno?

3. 4. 2013

Odpovídá Jakub Tomšej a Ivana Fára z advokátní kanceláře CMS Cameron McKenna:

Místo výkonu práce patří mezi nejdůležitější údaje, které předurčují výkon práv a povinností z pracovního poměru. Zákoník práce stanoví, že údaj o místě výkonu práce musí být vždy v pracovní smlouvě sjednán – jinak je pracovní smlouva neplatná.

Může jít o konkrétní adresu i celý kraj

Zákon už však neříká, jak úzce nebo široce musí být místo výkonu práce vymezeno. V praxi se tak setkáváme s případy, kdy je místem výkonu práce sídlo zaměstnavatele určené konkrétní adresou, obec, ale i celý kraj. V některých případech je dokonce místo výkonu práce stanoveno tak široce, že zahrnuje celou Českou republiku. To vše právo dovoluje – neprošlo by bylo snad jen ujednání, podle kterého by místem výkonu práce byla celá mléčná soustava. Je však otázkou, zda takové rozvržení hraje ve Váš prospěch.

Cestovní náhrady nijak dotčeny nejsou

Na první pohled by se mohlo zdát, že sjednáním širšího místa výkonu práce se zaměstnavatel snaží obejít ustanovení o cestovních náhradách, na které máte nárok v případě pracovní cesty mimo běžné pracoviště. Tak tomu ale není. V daném případě totiž budete mít nárok na cestovní náhrady při každé cestě mimo vaše takzvané pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, tedy město, odkud do práce nejčastěji vyrážíte. V tomto směru byste tedy na široce ujednaném místě výkonu práce nijak tratit neměl.

Riziko: zaměstnavatel vás může přeložit jinam

Způsob sjednání místa výkonu práce ale do velké míry ovlivní vaši flexibilitu v případě, že by v rámci zaměstnavatele docházelo k přesunům. Soudy již několikrát potvrdily, že zaměstnavatel může zaměstnance bez jeho souhlasu přesunout například na jinou provozovnu v rámci sjednaného místa výkonu práce, aniž by se tomu zaměstnanec mohl účinně bránit.

Doporučení: jen jedna konkrétní obec

Pokud tedy přijmete pracovní smlouvu, v níž je jako místo výkonu práce zakotvena Česká republika, zaměstnavateli tím umožňujete, aby Vás v případě potřeby trvale přesunul třeba z Aše do Ostravy. Pokud byste případné přemístění nerespektoval, šlo by o porušení Vašich povinností, za něž můžete o práci přijít. Proto lze doporučit, aby místo výkonu práce bylo sjednáno pouze jako jedna obec.

Jakub Tomšej, Ivana Fára

advokátní kancelář CMS Cameron McKenna Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz