Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem

Právní rádce: Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem

 1. Zaměstnavatel Vás nemůže nutit ke skončení dohodou

  • dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný úkon – buď se se zaměstnavatelem na jejím obsahu dohodnete, nebo k jejímu uzavření nedojde

  • jakmile ovšem dohodu podepíšete, jste jí vázán/a a nemůžete ji vzít zpět

  • nikdy nepodepisujte dohodu, pokud obsahuje věci, na které nejste ochoten/ná přistoupit nebo pokud jejímu obsahu nerozumíte

  • pokud dohodu nepodepíšete a zaměstnavatel trvá na rozvázání pracovního poměru, musí Vám dát výpověď (popřípadě zvolit jiné zákonné ukončení pracovního poměru) a splnit k tomu všechny zákonné podmínky

 2. Jak máte postupovat, když dohodu o skončení chcete uzavřít?

  • dohoda musí obsahovat datum skončení pracovního poměru a musí být uzavřena písemně

  • sjednejte si minimálně to, na co byste měli nárok při skončení výpovědí (odstupné za výpovědní dobu, zákonné odstupné)

  • doporučujeme uvést i důvod ukončení (zvlášť důležité u skončení z organizačních a zdravotních důvodů) a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené

  • text dohody si vyžádejte domů a tam si ji v klidu prostudujte, případně nechte i přečíst třetí osobu – ideálně právníka

  • pečlivě zkontrolujte, zda obsah dohody odpovídá tomu, na čem jste se se zaměstnavatelem domlouval/a – pokud ne, požadujte doplnění/úpravu

 3. Kdy Vám zaměstnavatel může dát výpověď?

  • pouze z důvodů vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce – organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance

  • okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnavatel, jenom pokud porušíte své povinnosti zvlášť závažným způsobem nebo Vás odsoudí k trestu vězení na více než 6 měsíců / 1 rok

  • jste-li těhotná, na mateřské nebo rodičovské dovolené, nemůžete dostat výpověď ani okamžité zrušení (s některými výjimkami); pokud jste nemocná/ý, nemůžete dostat výpověď (s některými výjimkami)

 4. Máte nárok na odstupné?

  • odstupné Vám přísluší jen tehdy, když s Vámi zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr z organizačních důvodů nebo proto, že už nemůžete práci vykonávat pro nemoc z povolání nebo pracovní úraz

  • organizační důvody – odstupné 3 průměrné měsíční mzdy (pozor – jiná výše než běžná měsíční mzda – většinou větší)

  • zdravotní důvody – odstupné 12 průměrných měsíčních mezd

  • na odstupné při skončení z výše uvedených důvodů máte nárok, když Vám dá zaměstnavatel výpověď, i když s ním uzavřete dohodu o skončení

 5. Na co máte ještě při skončení právo?

  • výpovědní doba – minimálně 2 měsíce, zkontrolujte si, zda nemáte nárok na delší

  • posudek o zaměstnání – zaměstnavatel musí vystavit při výpovědi i při dohodě, pokud nesouhlasíte s jeho obsahem, můžete napadnout u soudu

  • proplacení dovolené, kterou si nestihnete vyčerpat

Autor: JUDr. Nataša Randlová

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz