Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem

Právní rádce: Ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem

14. 10. 2009

Zaměstnavatel vás nemůže nutit ke skončení dohodou

 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný úkon – buď se se zaměstnavatelem na jejím obsahu dohodnete, nebo k jejímu uzavření nedojde.
 • Jakmile ovšem dohodu podepíšete, jste jí vázán/a a nemůžete ji vzít zpět.
 • Nikdy nepodepisujte dohodu, pokud obsahuje věci, na které nejste ochoten/ná přistoupit nebo pokud jejímu obsahu nerozumíte.
 • Pokud dohodu nepodepíšete a zaměstnavatel trvá na rozvázání pracovního poměru, musí vám dát výpověď (popřípadě zvolit jiné zákonné ukončení pracovního poměru) a splnit k tomu všechny zákonné podmínky.

Jak máte postupovat, když dohodu o skončení chcete uzavřít?

 • Dohoda musí obsahovat datum skončení pracovního poměru a musí být uzavřena písemně.
 • Sjednejte si minimálně to, na co byste měli nárok při skončení výpovědí (odstupné za výpovědní dobu, zákonné odstupné).
 • Doporučujeme uvést i důvod ukončení (zvlášť důležité u skončení z organizačních a zdravotních důvodů) a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené.
 • Text dohody si vyžádejte domů a tam si ji v klidu prostudujte, případně nechte i přečíst třetí osobu – ideálně právníka.
 • Pečlivě zkontrolujte, zda obsah dohody odpovídá tomu, na čem jste se se zaměstnavatelem domlouval/a – pokud ne, požadujte doplnění/úpravu.

Kdy vám zaměstnavatel může dát výpověď?

 • Pouze z důvodů vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce – organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance.
 • Okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnavatel, jenom pokud porušíte své povinnosti zvlášť závažným způsobem nebo Vás odsoudí k trestu vězení na více než 6 měsíců / 1 rok.
 • Jste-li těhotná, na mateřské nebo rodičovské dovolené, nemůžete dostat výpověď ani okamžité zrušení (s některými výjimkami); pokud jste nemocná/ý, nemůžete dostat výpověď (s některými výjimkami).

Máte nárok na odstupné?

 • Odstupné vám přísluší jen tehdy, když s Vámi zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr z organizačních důvodů nebo proto, že už nemůžete práci vykonávat pro nemoc z povolání nebo pracovní úraz.
 • Organizační důvody – odstupné 3 průměrné měsíční mzdy (pozor – jiná výše než běžná měsíční mzda – většinou větší).
 • Zdravotní důvody – odstupné 12 průměrných měsíčních mezd.
 • Na odstupné při skončení z výše uvedených důvodů máte nárok, když Vám dá zaměstnavatel výpověď, i když s ním uzavřete dohodu o skončení.

Na co máte ještě při skončení právo?

 • Výpovědní doba – minimálně 2 měsíce, zkontrolujte si, zda nemáte nárok na delší.
 • Posudek o zaměstnání – zaměstnavatel musí vystavit při výpovědi i při dohodě, pokud nesouhlasíte s jeho obsahem, můžete napadnout u soudu.
 • Proplacení dovolené, kterou si nestihnete vyčerpat.

Autor: JUDr. Nataša Randlová

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz