Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Změna pracovního poměru a nejčastější otázky z právní oblasti

Právní rádce: Změna pracovního poměru a nejčastější otázky z právní oblasti

14. 10. 2009

Zkrácení pracovního úvazku

OTÁZKA: Může mi zaměstnavatel bez mého souhlasu zkrátit pracovní úvazek z důvodu mého těhotenství?

ODPOVĚĎ: Zaměstnavatel Vám může zkrátit pracovní dobu nebo stanovit jinou vhodnou úpravu pracovní doby pouze v případě, že o to sama požádáte nebo s tím souhlasíte. V souvislosti s Vaším těhotenstvím Vás chci ještě informovat, že v případě, že Vaše práce spadá do kategorie prací, které nemůžete v těhotenství konat, anebo by Vám byla zakázána na základě lékařského posudku, zaměstnavatel Vás bude povinen ve smyslu § 41 zákoníku práce převést na jinou vhodnou práci.

Změna majitele společnosti, zánik a vznik společnosti

OTÁZKA: Naše společnost (A) končí svou činnost a současně vzniká společnost nová (B), se stejným výrobním programem, ale s jiným vlastníkem. Zajímá mne, zda společnost A musí vyplatit odstupné zaměstnancům, kteří se rozhodnou smlouvu s firmou (B) nepodepsat, nač si dát při podpisu smlouvy pozor atd.

ODPOVĚĎ: V popsaném případě na novou společnost (B) přecházejí ze společnosti (A) všechna práva a povinnosti vůči všem zaměstnancům. V tomto případě se se zaměstnanci nové pracovní smlouvy nepodepisují – všechna jejich práva a povinnosti automaticky ze zákona přecházejí na nového zaměstnavatele (společnost B) a zůstávají beze změny. Mění se jen subjekt, který je zaměstnává, tedy zaměstnavatel – zaměstnanec tímto přechodem nesmí být dotčen. Zaměstnanci jsou o změně zaměstnavatele informováni novým zaměstnavatelem ve smyslu § 37 zákoníku práce. Před samotným přechodem musí být zaměstnanci o přechodu informováni a musí být s nimi ve smyslu § 339 řádně projednán.

Pokud nemáte zájem na pokračování zaměstnání u nového vlastníka (B), můžete svůj pracovní poměr ukončit výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou nebo dohodou o ukončení pracovního poměru, a to ještě před přechodem nebo kdykoliv po něm. Jelikož dochází k ukončení pracovního poměru z Vašeho podnětu, odstupné Vám v tomto případě nenáleží. Přechod práv a povinností z jednoho zaměstnavatele na druhého není výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele – zaměstnavatel tak s Vámi z tohoto důvodu není oprávněn ukončit pracovní poměr.

Otázky, které individuálně pokládáte JUDr. Nataše Randlové, budou hromadně zodpovězeny jednou za měsíc v Právním rádci na Prace.cz

Autor: JUDr. Nataša Randlová

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz