Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Vznik pracovního poměru a nejčastější otázky z právní oblasti

Právní rádce: Vznik pracovního poměru a nejčastější otázky z právní oblasti

14. 10. 2009

Nevýhodná pracovní smlouva

OTÁZKA: Je možné ještě něco dělat s pracovní smlouvou, kterou jsem podepsala a až po delší době zjistila, že je silně nevýhodná pro mne jako pro zaměstnance. Samozřejmě odpadá možnost pobavit se o tom se zaměstnavatelem.

ODPOVĚĎ: Bohužel neznám bližší podmínky, které pro Vás z pracovní smlouvy vyplývají. Pokud by tyto podmínky byly v rozporu s právními předpisy, máte možnost napadnout je jako neplatné – oznámením zaměstnavateli, a pokud by toto nepomohlo, soudní žalobou. V ostatních případech platí obecné pravidlo „co jste si dohodla, to je potřeba respektovat”. Pokud byste dohodu se zaměstnavatelem (která je v souladu s právními předpisy) dodržovat nechtěla, bude potřeba vztah ukončit, a to buď zrušením ve zkušební době a nebo výpovědí, a to ve Vašem případě bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní dobou (pokud nemáte dohodnutou výpovědní dobu delší).

Souběh pracovních poměrů

OTÁZKA: Mohu nastoupit do nové práce souběžně se starým zaměstnáním, kde jsem ve výpovědní době? Starý zaměstnavatel mě nechal doma a poskytuje mi 60% výdělku, jsem ve 2-měsíční výpovědní době, která již běží, a mám možnost nastoupit v nejbližších dnech do nové práce. Potřebuji vědět, zda se mám s novým zaměstnavatelem domluvit zatím jenom na brigádě nebo zda můžu podepsat pracovní smlouvu?

ODPOVĚĎ: Důvody, pro které Vás zaměstnavatel nechal doma na 60 % výdělku, mohou kdykoliv odpadnout a Vy se pak budete muset vrátit zpátky do práce než Vám uplyne výpovědní doba. Zvažte proto všechny možnosti. Doporučovala bych Vám o této situaci nového zaměstnavatele informovat a pokusit se s ním domluvit na řešení přijatelném pro obě strany. Můžete například zvolit variantu brigády formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, popřípadě se současným zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dohodou. Pokud by nový zaměstnavatel působil ve stejném oboru jako Váš současný, nezapomeňte, že k nástupu do takového zaměstnání během současného pracovního poměru (a to včetně dohod mimo pracovní poměr) budete potřebovat předchozí písemný souhlas Vašeho současného zaměstnavatele. Mimo tyto případy však sjednání více pracovních poměrů vedle sebe žádné zákonné ustanovení nebrání, je pouze na zaměstnanci, aby zvážil, zda bude schopen plnit povinnosti, které si se zaměstnavateli sjedná.

Dlouhodobá pracovní neschopnosti a smlouva na dobu určitou

OTÁZKA: Jsem dlouhodobě práceneschopná (již 4 měsíce), lékaři předpokládají PN ještě několik měsíců, připouštějí možnost invalidního důchodu. Ale já mám prac. smlouvu na dobu určitou, končí mi před ukončením pracovní neschopnosti. Může mi zaměstnavatel v tomhle případě propustit po čas trvání PN?

ODPOVĚĎ: V tuto chvíli jste v tzv. ochranné době a zaměstnavatel (s některými výjimkami) není oprávněn Vám dát výpověď. Váš pracovní poměr však skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, tedy 30.6.2009, a to bez ohledu na to, zda v té době budete v pracovní neschopnosti nebo ne. Otázkou je, zda byl Váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou v souladu se zákoníkem práce – tedy maximálně na období dvou let, s výjimkami stanovenými v § 39 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

Mateřská dovolená a smlouva na dobu určitou

OTÁZKA: Zaměstnavatel se mnou opakovaně (již od roku 2005) uzavírá pracovní smlouvy na dobu určitou, aby se vyhnul případnému vyplacení odstupného. Letos v březnu jsem opět musela podepsat smlouvu na dobu určitou – z důvodu jiného stavu si nemohu dovolit hledat teď před odchodem na mateřskou dovolenou nového zaměstnavatele, nikdo by mě nepřijal. Smlouvu mám uzavřenou do 30.5.2011, takže zaměstnavatel mi ani nebude držet pracovní místo po mém návratu z rodičovské dovolené. Jak se mohu bránit, mám podat žalobu? Jak by měla vypadat?

ODPOVĚĎ: Pracovní poměr na dobu určitou může být v souladu s § 39 zákoníku práce sjednán nejdéle na dobu 2 let. Výjimky z tohoto pravidla jsou přípustné pouze v případech stanovených v odstavci 3 a 4 tohoto paragrafu. Pokud tedy byl porušen zákon a zaměstnavatel s Vámi sjednal pracovní poměr na dobu určitou, aniž byly splněny podmínky pro jeho sjednání, považoval by se Váš pracovní poměr za sjednaný na dobu neurčitou. Abyste tohoto dosáhla, musíte zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby (tedy před 30.5.2011) písemně oznámit, že trváte na to, aby Vás dále zaměstnával. Pokud by to zaměstnavatel neakceptoval, můžete se dovolat svého práva soudně ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

Autor: JUDr. Nataša Randlová

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz